Notes de les dues primeres sessions Diàlegs Mediterrània +25