L’impacte dels projectes europeus a la província de Barcelona