Valora la transversalitat de les estratègies de cooperació al desenvolupament del teu ajuntament