Cooperació al desenvolupament / Mediterrani

Cooperació al desenvolupament amb tercers països, educació per al desenvolupament, ONG, pau, ampliació, veïnatge.