Enfortiment de les relacions europees

Cooperació territorial, agermanaments, cooperació entre territoris europeus, valors europeus i participació ciutadana, ciutadania europea