La “Guia per a la resiliència local” del projecte LIFE CLINOMICS: una eina per reforçar l’adaptació territorial al canvi climàtic

La “Guia per a la resiliència local” recentment publicada pel projecte LIFE CLINOMICS, ofereix informació pràctica per iniciar un procés territorial d’adaptació al canvi climàtic. La guia recull la metodologia desenvolupada pel projecte i mostra, alhora, com es pot replicar en d’altres territoris.

El LIFE CLINOMICS, coordinat per la Diputació de Barcelona, s’ha implementat des del 2016 fins al 2020 amb l’objectiu principal de promoure la resiliència davant del canvi climàtic a diferents territoris i sector econòmics. Concretament, el projecte s’ha aplicat a dues Reserves de la Biosfera (Montseny i Terres de l’Ebre) i a la comarca de l’Alt Penedès incidint en l’anàlisi de la vulnerabilitat al canvi climàtic del sector primari (agrari, forestal i pesquer) i del turisme.

Les principals activitats que s’han portat a terme són: establir una Mesa territorial d’adaptació al canvi climàtic (MeTACC) a cada territori, co-crear una estratègia i plans d’adaptació, desenvolupar cursos de formació específics pels diferents sectors i territoris i testar accions pilot. El procés va partir de l’anàlisi de les vulnerabilitats de cadascun dels ter

ritoris, així com de la identificació dels actors i les estructures de participació existents que han estat la base per desenvolupar cada MeTACC. Cada mesa ha anant avançant en el procés d’adaptació, amb la valoració de les vulnerabilitat, la definició d’accions i la priorització d’aquestes.

En la darrera fase del projecte s’han implementat 6 accions pilot centrades en:

  • La viabilitat de la cria de l’ostra en l’aqüicultura del Delta de l’Ebre
  • La creació de l’observatori de la sequera en vinyes de les Terres de l’Ebre i de l’Alt Penedès
  • El desenvolupament d’una prova de silvicultura al Parc del Foix
  • La identificació dels boscos més vulnerables al canvi climàtic i models de gestió adaptativa al Montseny
  • La creació d’una eina i un procés d’avaluació específic per empreses agràries i turístiques del Montseny.

Les accions pilot mencionades, així com la majoria de les 100 accions incloses dins dels plans d’acció, poden ser fàcilment transferibles a d’altres territoris. La “Guia per a la resiliència local” facilita la replicabilitat, amb informació concreta sobre el procés desenvolupat i amb consells i eines per reforçar l’adaptació dels territoris al canvi climàtic.

[+] Guia per la resiliència local del projecte LIFE Clinomics