Els governs locals del món en lluita contra la COVID-19

L'aparició de la COVID-19 ha generat una crisi mundial sanitària sense precedents que, en una primera fase, ha posat al límit els sistemes de salut, els serveis socials i les infraestructures i que, en un segon estadi, generarà repercussions econòmiques i socials de gran impacte al territori. En altres paraules, la crisi posa a prova la capacitat del sistema d'absorbir un enorme xoc global, així com la nostra capacitat de resiliència social i econòmica.

Les autoritats locals es troben a la primera línia per fer front a la pandèmia de la COVID-19. Els ens locals, com a administració més propera a la ciutadania, donen resposta i gestionen l'emergència sovint amb pocs recursos i competències limitades. És des dels municipis des d'on primer s'ha atès la ciutadania, amb iniciatives solidàries, creatives i de voluntariat que s’han sumat a la gestió pública per superar l'emergència. Els esforços per coordinar-se amb d'altres administracions competents, estatals, regionals i fins i tot amb el sector privat i la ciutadania, ha obert un nou paradigma de col·laboració que està generant respostes innovadores, efectives i localitzades.

En aquesta nota hem recollit les experiències que il·lustren de quina manera la comunitat local d'arreu està reaccionant. Hi trobareu enllaços a nombroses iniciatives, publicacions, webinaris, conferències en línia i plataformes amb bones pràctiques a escala local per fer front al coronavirus. De la mateixa manera, moltes entitats conviden les autoritats municipals a enviar les seves propostes d'acció en aquesta lluita. Esperem que aquesta informació us sigui d'interès.