Préstecs, avals i crèdits són els ajuts més importants que arriben de la UE

Els caps d'estat i de govern reunits el 23 d'abril van ratificar l'acord sobre la creació d'un paquet de 540.000 MEUR en forma de tres xarxes de seguretat per protegir a treballadors, empreses i estats davant de la crisi sanitària provocada pel COVID-19 Aquests ajuts tindran majoritàriament un suport temporal i es concretaran en forma de crèdits, préstecs i avals. La primera protecció que s'adreça a mantenir els llocs de treball, es canalitzarà mitjançant la Iniciativa SURE que persegueix ajudar als treballadors a conservar els seus llocs de treball durant la crisi. Es tracta d’un instrument de solidaritat temporal de 100.000 MEUR en forma préstecs als països que ho necessitin per garantir que els treballadors mantinguin els ingressos i, alhora, recolzar el funcionament de les empreses per evitar els ERTOs, davant les conseqüències socials, econòmiques i de salut provocades per la crisi sanitària actual. 

La segona xarxa de protecció s'adreça a les empreses. El Banc Europeu d'Inversions (BEI) establirà el Fons de Garantia Pan-europeu per donar suport a les pimes amb dificultats, oferint un suport de 200.000 MEUR per a les empreses en forma de préstecs. Finalment, la tercera xarxa de protecció pels estats membres consistirà en posar a disposició dels països de la zona euro que ho necessitin 240.000 MEUR en forma de línies de crèdit que provenen del Mecanisme Europeu d’Estabilitat (MEDE). Per accedir als ajuts, els estats membres es comprometran a utilitzar aquests fons exclusivament per recolzar el finançament intern de costos relacionats amb la salut, la cura i la prevenció directa i indirecta causats per la crisi de la COVID-19. La durada d’aquests crèdits serà limitada, fins que finalitzi la pandèmia.

Aquest paquet d'eines de suport hauria de començar a ser operatiu l'1 de juny de 2020. Més informació.