Seminari de llançament de la 1a convocatòria SUDOE (25 i 26 de gener, Santander)

El programa Interreg VI-B Sudoe 2021-2027 es presentarà oficialment en un seminari que es celebrarà els dies 26 i 26 de gener de 2023 a Santander. 

L'Autoritat del programa presentarà les principals línies i reptes del nou període de programació, així com totes les condicions relatives a la 1a convocatòria de projectes. Els participants podràn conèixer les diferents eines que disposaran per presentar les sol·licituds de projectes i es disposarà d'un espai de networking per crear sinèrgies de cara a crear possibles consorcis. Cal dir que actualment ja es disposa d'una eina de cerca de socis anomenada CoopSudoe.

La primera convocatòria s'obrirà durant el mateix mes de gener i comptarà amb un 45% del pressupost del programa a través del FEDER. Per aquesta convocatòria s'obriran les prioritats 1, 2 i 3 que engloben diferents objectius especifics:

Prioritat 1 - Preservar el capital natural i reforçar l'adaptació al canvi climàtic al Sudoe:

  • OS 2.4 Afavorir l'adaptació al canvi climàtic i la prevenció del risc de catàstrofes, així com la resiliència, tenint en compte els enfocaments basats en els ecosistemes
  • OS 2.5 Promoure l'accés a l'aigua i una gestió hídrica sostenible
  • OS 2.7 Incrementar la protecció i la conservació de la naturalesa, la biodiversitat i les infraestructures verdes, també a les zones urbanes, i reduir tota forma de contaminació

Prioritat 2 - Promoure la cohesió social i l'equilibri territorial i demogràfic al SUDOE mitjançant la innovació i la transformació dels sectors productius:

  • OS 1.1 Desenvolupar i millorar les capacitats de recerca i innovació i assimilar tecnologies avançades
  • OS 1.4 Desenvolupar capacitats per a l'especialització intel·ligent, la transició industrial i l'emprenedoria 

Prioritat 3 - Promoure la cohesió social i l'equilibri territorial i demogràfic al SUDOE a través de la innovació social, la valorització del patrimoni i els serveis:

  • OS 4.5 Vetllar per la igualtat d'accés a l'assistència sanitària i reforçar la resiliència dels sistemes sanitaris, en particular l'atenció primària, així com fomentar la transició de l'assistència institucional a l'assistència als àmbits familiar i local
  • OS 4.6 Potenciar el paper de la cultura i el turisme sostenible en el desenvolupament econòmic, la inclusió social i la innovació social

Des de l'Oficina d'Europa i Estratègia Internacional seguirem atentament el desenvolupament d'aquesta primera convocatòria i restem a la vostra disposició per donar-vos suport amb les candidatures.

Programa del seminari (+)

Inscripcions (+)