Horizon Europe Infodays 2021 (28 de juny al 9 de juliol)

Entre els dies 28 de juny i 9 de juliol es duran a terme de forma virtual els Infodays del Programa Horizon Europe on es presentaran les principals novetats i es detallaran les oportunitats disponibles pels 6 clústers emmarcats en el Pilar 2 "Reptes globals i competitivitat industrial europea" i que són d'especial interès pels ens locals. Per participar només us heu de connectar i no cal registre prèvi. 

Què és Horizon Europe?

El programa Horizon Europe (anteriorment Horizon 2020) és el principal programa d’innovació i recerca de la UE i té com objectiu la consecució de les prioritats polítiques de la Unió Europea, en concret el pacte verd per Europa (per mitigar el canvi climàtic i aconseguir una economia més ecològica i sostenible), la digitalització, i la recuperació de la situació de pandèmia actual.

Aquest programa representa una fantàstica oportunitat per ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats i altres organismes d’àmbit local per tal d’implementar innovacions i projectes pilot provinents de l’àmbit de la recerca. La participació del món local en aquest programa ha anat incrementant-se progressivament en els anys, tant és així, que actualment fins a 54 projectes Horizon 2020 compten amb participació d’ens locals de la província (dades 2019) (més informació +). El rol d’aquests ens es sol desenvolupar en el camp de proves pilot en àmbit com la salut, l’alimentació, l’eficiència energètica, canvi climàtic, mobilitat, nous desenvolupament urbans (tecnologia, materials, sistemes d’informació, etc.), govern obert i TIC o democràcia, així com també en el disseny d’aquests avenços amb la participació dels agents socials de la ciutat.

Com s'estructura el programa?

El programa s’ha dissenyat per assolir 3 objectius: Reforçar la base científica i tecnològica europea; fomentar la competitivitat i el rendiment de la innovació i abordar reptes globals seguint les prioritats estratègiques europees. L’Horizon Europe compte amb un pressupost de 95,5 bilions d’euros (5.400 milions d’Euros provinents del programa de recuperació Next Generation EU), el 35% del qual es destinarà a projectes i iniciatives relacionades amb el canvi climàtic. Aquest pressupost suposa un increment del 30% respecte a l'actual programa.

En concret, Horizon Europe impulsa l’excel·lència científica a través del Consell Europeu de Recerca (ERC) per permetre al personal europeu de recerca més excel·lent d’impulsar les fronteres del coneixement per afrontar els reptes econòmics i socials. El programa també dona suport a la investigació col·laborativa relacionada amb reptes socials i reforça les capacitats tecnològiques i industrials mitjançant clústers temàtics que abordin tot l’espectre dels reptes mundials.

La implementació del programa es divideix en 3 pilars:

- Pilar 1 Ciència excel·lent: reforçar i estendre l’excel·lència de la base científica de la Unió;

- Pillar 2 Reptes globals i competitivitat industrial europea: potenciar les tecnologies clau i solucions que sustentin les polítiques de la UE i la sostenibilitat. En aquest pilar s'emmarquen els 6 clústers en què vol treballar la Unió Europea:

  • Salut
  • Cultura, Creativitat i Societat Inclusiva
  • Seguretat Civil per a la Societat
  • Digital, Indústria i Espai
  • Clima, Energia i Mobilitat
  • Alimentació, Bioeconomia, Recursos Naturals, Agricultura i Medi Ambient

- Pilar 3 Innovació Europa: promoure avenços en la creació de mercats i ecosistemes propicis a la innovació.

I un element transversal: Ampliar la participació i reforçar l’àrea de recerca europea: optimitzar els punts forts i el potencial per a una Europa més innovadora.

En paral·lel, Horizon Europe incorpora missions de recerca al voltant d’aquests 5 temes:

- Adaptació al canvi climàtic, inclosa la transformació social

- Càncer

- Ciutats intel·ligents i neutres per al clima

- Oceans, mars, aigües costaneres i interiors saludables

- Salut i alimentació del sòl

Per més informació es pot consultar el resum del programa (abril 2021) disponible a la web de la Comissió Europea.

Com es poden preparar els ens locals per participar en aquestes convocatòries?

Hi ha diversos documents, guies, webs, jornades i formacions disponibles que poden ajudar als ens locals a preparar-se per participar en aquest programa:

En primer lloc, cal saber que la Comissió Europea va publicar el Pla Estratègic del Programa Horizon Europe 2021-2024 a meitats de març 2021. El pla és una novetat, ja que no es feia en el passat Horizon2020, i estableix les orientacions estratègiques on es destinaran el pes de les inversions durant els primers quatre anys del programa. D’aquesta manera, la UE s’assegura que les accions del programa contribueixen a executar les seves prioritats com són el Pacte Verd Europeu, l’Europa Digital i una Economia al servei de les persones. (per més informació podeu consultar notícia que vam publicar +).

En segon lloc, és interessant veure els programes de treball (WP) biennals. Els WP s’estructuren al voltant de blocs d’accions anomenades “destinacions” que s’implementen a través de les convocatòries. Així doncs, cal veure el Pla de treball 2021-2022 que conté les oportunitats de finançament en cadascun dels àmbits del programa. El pla no està acabat i només hi ha disponibles alguns apartats. Segons la Comissió Europea, el pla de treball hauri de ser publicat en breu.

En tercer lloc, es recomana accedir regularment a la plataforma Funding and Tenders  i, tal com anunciàvem, estar atents a la publicació de les convocatòries de finançament que es presentaran i explicaran durant els Horizon Europe Infodays.