Missió de Ciutats Intel·ligents i Neutrals per al Clima: Expressió d’Interès

El passat 29 de setembre la Comissió Europea va adoptar 5 missions amb objectiu d’oferir solucions als grans reptes als quals ens enfrontem en els àmbits de la salut, el clima i el medi ambient, i assolir objectius ambiciosos i inspiradors en aquestes àrees abans de l’any 2030.

Les missions representen una eina innovadora de la política comunitària, per a oferir solucions als principals reptes globals als quals ens enfrontem per a l’any 2030, i una nova manera de treballar en el marc del programa de recerca i innovació Horizon Europe. Cada missió tindrà un pla d’implementació, amb calendari i un pressupost específic.

Una de les missions més rellevants pels ens locals és la Missió de Ciutats Intel·ligents i Neutrals per al Clima que té com a objectiu que hi hagi 100 ciutats intel·ligents i climàticament neutrals a la UE al 2030 i que guiïn al resta de les ciutats europees per aconseguir aquest mateix objectiu de cara al 2050.

El programa oferirà a aquestes ciutats: suport tècnic de la plataforma de la Missió, oportunitats de finançament a través del segell de “Missió” , oportunitats de finançament per a realitzar accions innovadores a gran escala, projectes pilot i demostradors, suport de les xarxes de coordinació nacionals, oportunitats d’intercanvi d’experiències entre ciutats, i una alta visibilització a nivell polític.

La setmana passada la Comissió Europea (CE) va publicar un kit informatiu amb informació completa sobre la Missió que  permetrà participar a ciutats més grans de 50.000 habitants i amb una ambició i compromís clar cap els objectius de la missió. (veure criteris punt 2.2.1 del kit informatiu). El document consta de dues parts:

- La part I ("Entendre la Missió de les Ciutats") és una guia pràctica per a ajudar les ciutats a preparar-se per a la Convocatòria d'Expressió d’Interès (EoI) per a participar a la Missió, que la CE té previst dirigir a les ciutats durant la segona quinzena de novembre.

- La part II ("Guia breu per a la neutralitat climàtica urbana") ofereix recursos i estratègies per a aconseguir la neutralitat climàtica a les ciutats. La part II pretén ser una guia al llarg de la implementació de la Missió, i no s'espera que les ciutats hagin abordat els diversos aspectes destacats en aquesta part del document en la fase d'Expressió del seu Interès.

També està disponible un document de preguntes freqüents, que conté les respostes a les preguntes formulades pels participants durant el seminari  "La Missió de Ciutats Intel·ligents i Neutrals per al Clima" de l'1 d'octubre. Es tracta d'un document viu i s'actualitzarà per a recollir les respostes a les preguntes més recurrents.

La Convocatòria d'Expressió d'Interès permetrà a les ciutats manifestar el seu interès a convertir-se en neutrals respecte al clima per a 2030 en el marc de la Missió i presentar informació sobre la seua situació actual, el seu treball en curs i els seus plans futurs en matèria de neutralitat climàtica.

Les ciutats ja poden preinscriure's per rebre l’EoI. El registre serà necessari per a accedir al qüestionari que les ciutats hauran d'emplenar per a respondre a la Convocatòria d'Expressió d'Interès. El registre és possible en qualsevol moment, abans o després que s'obri la convocatòria. Les ciutats que es preinscriguin rebran l'enllaç al qüestionari per correu electrònic una vegada que s'obri la Convocatòria d'Expressió d'Interès.

Finalment, font europees ens indiquen de què a partir de l’expressió d’interès (EoI) es seleccionaran 100 ciutats. D’aquestes, es començarà a treballar amb 25-30 ciutats a partir de l’Abril-Maig. De les altres 75 seleccionades restants, aniran sortint diverses convocatòries/oportunitats per elles al llarg del 2022 .

1 comentari

Mayol Arandiga, Gerard