Oportunitat: Cerca de socis per una xarxa URBACT IV - Millora qualitat de vida de persones grans a la ciutat

El projecte busca donar solucions urbanes per millorrar la qualitat de vida de les persones grans les ciutats. Les noves tecnologies, una millor planificació especial i una forta implicació de la comunitat poden contribuir a abordar alguns dels problemes que tenen les persones grans.

Segons l'OMS, les ciutats amigables amb les persones d'edat avançada haurien d'incloure alguns elements que no sempre es troben a les ciutats: espais verds; camins per a vianants; Bancs; passejades cuidades i amples; cintes de córrer adequades; carrils bici separats per a ciclistes; serveis propers; edificis amb ascensors; rampes, passamans, escales...; zones de descans, i banys públics.

Si esteu interessats en fomar part d'aquesta xarxa com a socis, poseu-vos en contacte amb nosaltres: Mireia Sanabria sanabriarm@diba.cat