El Comitè de les Regions adopta el dictamen “De la granja a la Taula: la dimensió local i regional”

El Comitè Europeu de Regions (CdR) ha adoptat el dictamen d’opinió “De la granja a la Taula: la dimensió local i regional” on els sistemes alimentaris d’àmbit local prenen força com a vectors clau per assolir els objectius del Pacte Verd europeu.

Prèviament a l’elaboració dels dictàmens el CdR consulta a les parts interessades per tal de recollir les seves contribucions. En aquesta ocasió, l’Ajuntament de Gavà, amb el suport de l’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional, va realitzar contribucions que han servit a l’elaboració del  dictamen, en línia amb el compromís municipal per teixir sistema alimentari beneficiós simultàniament per a la inclusió, la salut, l’economia local i el medi ambient.

Pel que fa a l’alimentació, el dictamen demana una major atenció a la contractació pública ecològica per donar suport a unes dietes saludables i sostenibles, i per enfortir i promoure l’agricultura local (per exemple mitjançant el principi de proximitat kilòmetre zero als menjadors escolars). Al mateix temps, reitera el rol dels hàbits alimentaris dels consumidors i consumidores, acompanyats de campanyes de comunicació i sensibilització, com a vector clau per canviar el sistema alimentari.

D’altra banda, el dictamen demana prestar una major atenció a les cadenes de subministrament curtes; el reconeixement de la diversitat dels sistemes productius europeus, incloent-hi els més alternatius; i la promoció de les modalitats locals de producció, transformació i comercialització. En aquest sentit, també emfatitza la necessitat de reconèixer i integrar millor a les comunitats locals, de crear polítiques alimentaries locals i de desenvolupar l’oferta d’aliments locals. Alhora, el CdR assenyala els beneficis de la creació de  biodistrictes i d’ecoregions, i acull favorablement  l’increment de  les superfícies dedicades a la producció biològica almenys fins al 25% del total de la superfície agrícola d’aquí a 2030.

El dictamen també aborda altres qüestions, com una informació més adequada sobre la caducitat dels aliments per reduir el desbaratament alimentari.

El dictamen d’opinió “Del productor al consumidor (De la granja a la Taula): la dimensió local i regional”, va ser adoptat el passat desembre al ple del  Comitè Europeu de les Regions,  servirà per contribuir al disseny a l’estratègia europea “De la Granja a la Taula”, part del Pacte Verd Europeu.

[+] Dictamen De la granja a la taula: la dimensió local i regional