De la Granja a la Taula: "La compra pública sostenible d'aliments és un objectiu a l'abast"

La Coalició de Polítiques Alimentàries de la UE (EU FPC) ha publicat l’article "Compra pública sostenible d'aliments: un objectiu a l'abast" sobre els avantatges de la implementació d'una adquisició integral d'aliments sostenibles. Amb aquest document vol contribuir a la implementació de l’estratègia de la Granja a la Taula, en particular a l’establiment de  criteris mínims obligatoris per a la contractació sostenible d’aliments per promoure dietes saludables i sostenibles, inclosos els productes ecològics, a les escoles i les institucions públiques.

L’article, coordinat i dirigit per ICLEI-Governs locals per la sostenibilitat, identifica diferents elements per donar suport a la compra pública sostenible d’aliments. L’informe subratlla la necessitat d’una adquisició sostenible d’aliments de manera estratègica; i reconeix el  seu potencial per donar suport a un canvi sistèmic i per abordar els reptes plantejats en l’estratègia europea de la Granja a la Taula.

Alhora, en el document es recullen diferents exemples concrets d’arreu d’Europa que són rendibles i han significat un canvi beneficiós i rellevant. Entre altres exemples hi trobem accions empreses en l’àmbit dels espais de treball, els hospitals i, en particular, a les escoles, incloses les guarderies i les universitats, on segons assenyalen els autors seria un dels primers espais on estendre la compra pública sostenible d’aliments.

A tall d’exemple, al 2010 la Ciutat de Viena, va iniciar el programa “Plat naturalment bo” que establia criteris obligatoris per a la contractació sostenible d’aliments (almenys un component principal del plat ha de ser orgànic, només fruites i verdures de temporada, les porcions poden contenir un pes brut màxim de 90 g de carn, el peix ha de provenir de pesqueries austríaques sostenibles o de granges ecològiques). Entre molts altres beneficis sobre la salut, Viena ha estalviat aproximadament 11.700 tones de CO2 per any.

Finalment, el document també posa l’èmfasi en la necessitat que la legislació en contractació pública de la UE aclareixi la relació entre l’adquisició d’aliments locals / regionals i el principi de no discriminació i al mercat únic.

[+] EU Food Policy Coalition (EU FPC) - Sustainable public procurement of food: a goal within reach