Capacitació sobre mesures de transport urbà sostenible per a ciutats petites i mitjanes

SUITS és un projecte de 4 anys amb l’objectiu de millorar la capacitat de les autoritats locals i parts interessades en el sector del transport i mesures de transport sostenible, i transferir l’aprenentatge a ciutats de mida més petita. Aquest és un dels tres projectes de la iniciativa europea CIVITAS 2020, que se centra en plans de mobilitat urbana sostenible.

SUITS produeix i proporciona eines per planificar, finançar i implementar mesures de transport sostenible per a ciutats petites i mitjanes (de menys de 500.000 habitants), i dona suport a la millora de la capacitat de nou ciutats de set països de la UE per afrontar de manera eficaç els nous reptes de la mobilitat urbana i fomentar les inversions en transport sostenible.

El Programa de Formació de Capacitats per a responsables i planificadors de ciutats petites i mitjanes del projecte inclou seminaris web, documents en línia, tallers i actes de transferència de coneixement, molts dels quals oberts a tothom. Els 6 mòduls de formació són d’accés lliure:

Mòdul 1: Implementació de tecnologies de transport emergents

Mòdul 2: Introducció a esquemes de transport innovadors

Mòdul 3: Implementació de mesures de transport urbà segur

Mòdul 4: Implementació de mesures de transport urbà de mercaderies

Mòdul 5: Contractació pública i finançament innovador

Mòdul 6: Millora de la capacitat de les autoritats locals petites i mitjanes per introduir sistemes de transport innovadors