Guia per a l’avaluació de l’acció internacional dels governs locals

La Direcció de Relacions Internacionals, juntament amb l’Observatori de Cooperació Descentralitzada, ha publicat recentment la Guia per a l’avaluació de l’acció internacional dels governs locals. Aquest document estableix un marc metodològic comú per avaluar l’acció internacional dels governs locals i, en particular, les activitats de caràcter internacional que desenvolupen, amb l’objectiu de millorar i impulsar un marc d’acció exterior i internacional adequat, sostenible en el temps i coherent amb les prioritats i potencialitats del territori, així com amb els compromisos globals.

En el context global actual, en què els governs locals han passat a tenir un paper d’actors clau en la implementació de les agendes internacionals i en què l’activitat internacional que fan comença a ser una política pública reconeguda, és necessari disposar, més que mai, d’eines que permetin dissenyar, planificar i avaluar l’impacte de les accions dutes a terme. Amb aquesta publicació es fa un pas endavant per considerar l’acció internacional com un element clau de l’acció política d’una ciutat.

La Guia consta de 9 apartats dividits en 4 grans blocs, i és plena de recursos de gran utilitat per a no només l’avaluació, sinó també per a la reflexió i anàlisi sobre la planificació de l’acció internacional a escala local, de manera que es converteix en una eina per a la millora de les polítiques públiques locals:

  1. Context i marc estratègic de l’acció internacional dels governs locals
  2. Principis directors i orientacions generals de l’avaluació de l’acció internacional d’un govern local
  3. Propostes metodològiques per a l’avaluació de l’acció internacional d’un govern local
  4. Conclusions i observacions

Properament es publicaran les versions catalana, francesa i anglesa de la Guia.

[+] Guia per a l’avaluació de l’acció internacional dels governs locals