Informe de prospectiva estratègica del 2021: millorem la capacitat i la llibertat d’acció de la UE a llarg termini

La Comissió va adoptar el 8 de setembre el seu segon informe anual de prospectiva estratègica, titulat «La capacitat i la llibertat d’acció de la UE». Es tracta d’una comunicació que presenta una perspectiva de futur i multidisciplinària sobre l’autonomia estratègica oberta de la UE en un ordre mundial cada vegada més multipolar i qüestionat. La Comissió hi assenyala quatre tendències mundials principals que afecten la capacitat i la llibertat d’acció de la UE: el canvi climàtic i altres reptes mediambientals, la hiperconnectivitat digital i la transformació tecnològica, la pressió sobre la democràcia i els valors, i els canvis en l’ordre mundial i la demografia. També ha establert deu àmbits d’acció clau en què la UE pot aprofitar oportunitats de cara a consolidar el seu lideratge mundial i garantir una autonomia estratègica oberta. Així doncs, la prospectiva estratègica continua nodrint els programes de treball i l’establiment de les prioritats de la Comissió.

Els deu àmbits estratègics d’acció són:

  1. Disposar de sistemes sanitaris i alimentaris sostenibles i resilients.
  2. Garantir el subministrament d’energia descarbonitzada i assequible.
  3. Reforçar la capacitat en matèria de gestió de dades, intel·ligència artificial i tecnologies d’avantguarda.
  4. Assegurar i diversificar el subministrament de matèries primeres fonamentals.
  5. Assolir una posició capdavantera a escala mundial pel que fa a l’establiment de normes.
  6. Crear sistemes econòmics i financers resilients i preparats de cara al futur.
  7. Desenvolupar i conservar les capacitats i els talents que es corresponguin amb les ambicions de la UE.
  8. Reforçar les capacitats de seguretat i defensa, i també l’accés a l’espai.
  9. Col·laborar amb socis mundials per promoure la pau, la seguretat i la prosperitat per a tothom.
  10. Fomentar la resiliència de les institucions.

Properes etapes

La Comissió continuarà aplicant el seu programa de prospectiva estratègica durant el cicle actual, cosa que fonamentarà les iniciatives del programa de treball de l’any vinent. Els dies 18 i 19 de novembre organitzarà la conferència anual delSistema europeu d’anàlisi estratègica i política, on es debatrà el tema de l’informe de prospectiva estratègica de l’any vinent: la combinació de les transicions verda i digital, és a dir, com poden reforçar-se mútuament (per exemple, mitjançant l’ús de noves tecnologies). A més, la Xarxa de prospectiva de la UE, formada pels «ministres per al futur» de tots els estats membres, continuarà desenvolupant la capacitat de prospectiva de les administracions dels estats membres de la UE. Aquest mateix mes, la Comissió tancarà també la consulta pública sobre els quadres d’indicadors de resiliència, un nou instrument per avaluar la resiliència de manera global tant a la UE com als estats membres. Això ajudarà a mesurar el benestar social i econòmic parant atenció a altres factors a més del PIB. Ara mateix s’està fent una consulta pública sobre el projecte de quadres d’indicadors de resiliència de la Comissió que acabarà el 30 de setembre.

Rerefons

La prospectiva estratègica ajuda la Comissió a avançar en l’ambiciós camí cap al futur assoliment dels sis objectius principals de la presidenta von der Leyen. Des de l’any 2020, s’elaboren informes anuals de prospectiva estratègica, basats en cicles de prospectiva complets, per fonamentar les prioritats del discurs anual sobre l’estat de la Unió, el programa de treball de la Comissió i la programació pluriennal.

L’informe d’enguany parteix de l’informe de prospectiva estratègica del 2020, que va introduir la resiliència com a nova guia per a la formulació de les polítiques de la UE. Les grans tendències i les mesures generals presentades en l’informe de prospectiva estratègica del 2021 es van concretar a partir d’un exercici de prospectiva intersectorial dels serveis de la Comissió, dirigit per experts, en què es van fer àmplies consultes als estats membres i altres institucions de la UE en el marc del Sistema europeu d’anàlisi estratègica i política. Els resultats d’aquest exercici de prospectiva s’inclouen en l'informe de la sèrie «Ciència al servei de la formulació de polítiques» del Centre comú de recerca que porta com a títol «Definim i garantim l’autonomia estratègica oberta de la UE d’aquí al 2040 i més enllà».

A fi de reforçar el desenvolupament de la capacitat de prospectiva arreu de la UE, la Comissió ha establert la Xarxa de prospectiva, que abasta tota la UE i inclou els vint-i-set «ministres per al futur» de tots els estats membres. Aquesta xarxa facilita l’intercanvi de bones pràctiques i nodreix el programa de prospectiva estratègica de la Comissió mitjançant el debat sobre qüestions clau rellevants per al futur d’Europa.

Més informació

Informe de prospectiva estratègica del 2021: «La capacitat i la llibertat d’acció de la UE»

Preguntes i respostes sobre l’informe de prospectiva estratègica del 2021

Web dedicat a la prospectiva estratègica

Informe de la sèrie «Ciència al servei de la formulació de polítiques» del Centre comú de recerca.

Font: Comissió Europea