11 d’octubre: Dia internacional de les nenes

11 d’octubre: Dia internacional de les nenes

Aquest diumenge, 11 d’octubre, es celebra el Dia internacional de les nenes. El 2020 l’Organització de Nacions Unides (ONU), recorda els 25 anys des de l’adopció de la Declaració i Plataforma d’Acció de Pequín: l’agenda global per promoure els drets i l’apoderament de les dones i les nenes a nivell mundial.

L’ONU també ha posat en marxa enguany una campanya que té com a títol “Generació Igualtat”, que impulsa accions sobre la igualtat de gènere amb una narrativa clara i accions relacionades amb les necessitats i oportunitats de les adolescents, així com possibles solucions als seus problemes.

Aquest 2020, l’ONU ha centrat les seves accions en impulsar una infància i adolescència lliure de violència per raó de gènere, de pràctiques nocives i de VIH. També impulsa noves habilitats per al futur que lliurement escullen i així dirigir una generació d'activistes per accelerar el canvi social.

Més informació

[+] Dia internacional de les nenes

[+] Vídeo “Generació Igualtat”