Convocatòria "Smart Rural 21: Smart Rural Areas in the 21st century"

Smart Rural 21 és un projecte finançat per la Comissió Europea a través la DG AGRI i que té una durada de 2 anys i mig.

L’objectiu general és promoure i inspirar als pobles perquè desenvolupin i apliquin enfocaments i estratègies intel·ligents a tota Europa a través de l’intercanvi de coneixements entre actors. Un altre objectiu és inspirar i influenciar el disseny de la futura Política Agrària Comuna (PAC) europea pel que fa a les seves intervencions en pobles intel·ligents (Smart Villages).

La convocatoria seleccionarà 12 municipis petits entre tot Europa per complementar un grup de 5 pobles que ja han estat seleccionats a França, Irlanda, Finlàndia, República Txeca i Grècia. S’hi poden presentar pobles d’arreu d’Europa. Tot i que el programa no fa una definció exhaustiva de la categoria de “poble” , cal tenir en compte que Eurostat considera “poble” / “village” a aglomeracions urbanes de menys de 50.000 habitants, no obstant, el programa cerca preferentment a poblacions de menor dimensió. Les poblacions poden estar en àmbits urbans, rurals o intermedis.

Finança les següents activitats de les quals els ens locals seleccionats se’n podràn beneficiar:
– Un expert especialista en desenvolupament estratègic i implementació de plans. (40 dies d'expertesa)
– Visites a altres pobles.
– Participació a esdeveniments de capacitació amb d’altres ens locals a través de l’Smart Villages Academy.
– Visibilitat a nivell europeu a través dels intercanvis i debats.

Altres criteris d’elegibilitat seran que l’ens local:
– Necessiti suport, idees i inspiració per transformar-se en Smart Village.
– Que tingui líders amb entusiasme i compromesos a desenvolupar i implementar l’estratègia de poble intel·ligent.
– Que tingui la capacitat de mobilitzar recursos humans suficients pel procés cap a un poble intel·ligent.
– Que es vulgui beneficiar de suport extern especialitzat.
– Que tingui una capacitat tecnològica suficient (equipament per fer teleconferències, connectivitat) i una infrastructura (espais comuns) per dur a terme activitats. (tot i que no és un requisit).
– Que tingui algunes idees inicials, projectes prioritaris o activitats planificades sobre les quals els procés cap un poble intelligent es pugui desenvolupar. . (tot i que no és un requisit).
-Que estigui obert a l’intercanvi de coneixement i a la cooperació amb altres pobles i actors.
 

Més informació i enllaç al formulari https://gaue.diba.cat/smart-rural-21/

2 comentaris

Mayol Arandiga, Gerard

ÈXIT DE PARTICIPACIÓ A LA CONVOCATÒRIA SMART RURAL 21

224 municipis petits d'àmbit estat han presentat candidatura a la convocatòria "Smart Rural 21: Smart Rural Areas in the 21st century" que va tancar el passat 11 de maig. D'aquests, 17 es troben a Catalunya i 6 a la província de Barcelona. 

Aquestes xifres demostren l'enorme interès i necessitat dle governs locals de petita envergadura de accedir a aquest tipus de convocatòries i obtenir nou coneixement i suport per dur a terme estratègies de poble intel.ligent. Per altra banda, l'enorme participació fa encara més complicada la competència per obtenir un lloc entre els 12 municipis que obtaran a formar part d'aquesta iniciativa de pobles intelligents que estarà composada per un total de 17 municipis de tota la UE (5 ja van ser pre seleccionats)

S'espera que els resultats finals estiguin disponibles a finals de juny.

En aquest enllaç de l'entitat Paisaje Transversal, que forma part del grup d'experts del programa Smart Rural 21, podreu trobar tota la informació sobre les dades de participació.

Mayol Arandiga, Gerard

ACTUALITZACIÓ!


1. Nova data límit ampliada fins l'11 de maig.
2. Desde l'organització de la convocatòria es sugereix que els municipis que vulguin presentar-se a la convocatòria no excedeixin els 15.000 habitants.
3. S'aclareix que la convocatòria està dirigida a municipis de forma individual, per tant les entitats de caràcter supramunicipal (mancomunitats, consorcis, consells comarcals, etc.) no es podran presentar a la candidatura.