Èxit de participació a la convocatòria Smart Rural 21

224 municipis petits d'àmbit estatal han presentat candidatura a la convocatòria "Smart Rural 21: Smart Rural Areas in the 21st century" que va tancar el passat 11 de maig. D'aquests, 17 es troben a Catalunya i 6 a la província de Barcelona

Aquestes xifres demostren l'enorme interès i necessitat dels governs locals de petita envergadura d'accedir a aquest tipus de convocatòries i obtenir nou coneixement i suport per dur a terme estratègies de poble intel.ligent. Per altra banda, l'enorme participació fa encara més complicada la competència per obtenir un lloc entre els 12 municipis que optaran a formar part d'aquesta iniciativa de pobles intel·ligents que estarà composada per un total de 17 municipis de tota la UE (5 ja van ser pre seleccionats anteriorment)

S'espera que els resultats finals estiguin disponibles a finals de juny.

En aquest enllaç de l'entitat Paisaje Transversal, que forma part del grup d'experts del programa Smart Rural 21, podreu trobar tota la informació sobre les dades de participació.

-------------

Smart Rural 21 és un projecte finançat per la Comissió Europea a través la DG AGRI i que té una durada de 2 anys i mig.

L’objectiu general és promoure i inspirar als pobles perquè desenvolupin i apliquin enfocaments i estratègies intel·ligents a tota Europa a través de l’intercanvi de coneixements entre actors. Un altre objectiu és inspirar i influenciar el disseny de la futura Política Agrària Comuna (PAC) europea pel que fa a les seves intervencions en pobles intel·ligents (Smart Villages).

La convocatoria seleccionarà 12 municipis petits entre tot Europa per complementar un grup de 5 pobles que ja han estat seleccionats a França, Irlanda, Finlàndia, República Txeca i Grècia. S’hi poden presentar pobles d’arreu d’Europa. Tot i que el programa no fa una definció exhaustiva de la categoria de “poble” , cal tenir en compte que Eurostat considera “poble” / “village” a aglomeracions urbanes de menys de 50.000 habitants, no obstant, el programa cerca preferentment a poblacions de menor dimensió. Les poblacions poden estar en àmbits urbans, rurals o intermedis.