Convocatòria "Administracions Locals Intel·ligents" per a la participació ciutadana

L’objectiu d’aquesta acció preparatòria és constituir una xarxa de laboratoris locals per donar suport al desenvolupament i implementació de solucions innovadores i digitals per al compromís ciutadà en la presa de decisions. En aquest sentit, es preveu que els projectes facilitin l’accés i la interacció dels ciutadans amb els serveis públics, impliquin a les comunitats locals en la resolució de problemes i reptes comuns, i ofereixin suport a la transformació digital de les administracions locals.

Les tecnologies digitals a desenvolupar han de basar-se en solucions disponibles al mercat mitjançant tendències tecnològiques innovadores com ara l’Internet de les coses (IoT), la Intel·ligència Artificial (AI), la realitat virtual, etc.

Només es preveu finançar una o dues propostes, formades per un consorci de com a mínim 5 membres de 3 estats diferents. El pressupost total és d’ 1M€ per a 1 o 2 projectes a seleccionar, amb un cofinançament del 75%. La data límit és el 10 de setembre.

Més informació