Igualada utilitza la metodologia URBACT durant la crisi de la COVID-19

El municipi d’Igualada va emprar eines adquirides a través de la seva participació en diferents projectes del programa de cooperació territorial europea URBACT per fer front a la crisi sanitària, social i econòmica provocada per la COVID-19.

Aquesta és l’experiència que recull URBACT en el seu portal web, a través d’una entrevista amb diferents autoritats de l’ajuntament del municipi que parlen sobre el seu lideratge de la xarxa URBACT 4Dcities sobre innovació en el sector de la salut i la xarxa URBACT RetailLink per revitalitzar el comerç minorista.

El coneixement i metodologies adquirits han influït en les noves formes de treballar en el municipi: un enfocament integrat i participatiu entre sectors de la ciutat i amb altres governs locals, regionals i estatals. Tot i que actualment els projectes ja no estan en curs, la participació en el programa URBACT ha permès incorporar una filosofia de cooperació a la ciutat.

L’entrevista també recull com gràcies a això, Igualada ha estat capaç fins i tot d’accelerar els plans a llarg termini durant la crisi, basant-se en les seves experiències URBACT en la planificació del desenvolupament urbà integrat i sostenible.

El municipi va haver d’afrontar un confinament perimetral del seu municipi i d’altres de la mateixa àrea durant el mes de març i abril. Durant aquest període d’aïllament, a banda de la gran pressió que va haver-hi sobre els serveis sanitaris, les autoritats municipals també van veure incrementar de forma notable les peticions de la ciutadania en les àrees clau, com ara l’assistencial i la de promoció econòmica.

Durant el mes de març de 2020, empleats de diversos departaments municipals van unir esforços per respondre a dues línies d’assessorament: una per a empreses i treballadors i una per a ciutadans en general.

També es van mantenir els enfocaments participatius, amb grups locals al voltant de prioritats estratègiques per planificar altres polítiques públiques. Un d’aquests grups va ser la Taula d’Innovació d’Igualada, creada el novembre de 2019 amb el suport de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

La Taula d'Innovació va propiciar el llançament de la plataforma Malla que convidava dissenyadors, enginyers, informàtics i voluntaris a col·laborar amb el sistema sanitari en la lluita contra el Covid-19 produint diferents elements de protecció sanitària.

Experiències URBACT: 4Dcities i RetailLink

Igualada va participar per primera vegada al programa europeu URBACT per al desenvolupament urbà sostenible el 2013, quan es va convertir en soci principal de la xarxa URBACT 4Dcities. Amb set ciutats associades de set països de la UE, Igualada va explorar com podrien prosperar les ciutats més petites promovent la innovació en el sector de la salut. Seguint la metodologia d’URBACT i amb assessorament d’experts, Igualada va reunir un grup divers d’interessats per construir l’anomenat ‘Pla d’acció local’. Això va incloure l’equipament d’un hospital de simulació per a metges en pràctiques, que es va obrir el juliol de 2015.

La ciutat va continuar liderant la xarxa URBACT RetaiLink de 10 ciutats mitjanes entre el 2016 i el 2018. Una vegada més, això implicava reunir grups d'interès rellevants en un grup local URBACT (ULG) per provar solucions i co-crear una estratègia per revitalitzar el comerç minorista de la ciutat sector.

Més informació

[+] URBACT: Igualada: putting URBACT-style methods to the test during a crisis

[+] Programa URBACT (GAUE)