Manresa formarà part de la nova xarxa URBACT per a la Localització dels ODS, i presenta les seves bones pràctiques d'Agenda 2030, amb Mataró i Zarauz, a una jornada de Diputació de Barcelona

El passat 9 de març, el Comitè d’Avaluació d’URBACT va aprovar la posada en marxa d’una nova xarxa de plans d’acció URBACT per a la localització dels ODS en 19 ciutats europees, liderades per Tallinn, i de la qual formarà part el municipi de Manresa.

A finals de l’any passat, el Secretariat d’URBACT va sol·licitar els ministeris de cada país i el Comitè Europeu de Municipis i Regions (CEMR) que proposessin candidatures de municipis amb l’objectiu de constituir una xarxa de ciutats europees que estiguessin treballant en l'Agenda 2030 i en l'alineament de la seva estratègia amb els ODS. La finalitat és aprendre les unes de les altres i avançar plegades per assolir els reptes globals fixats per l’ONU l’any 2015. A través de la xarxa Eurotowns, de la qual Manresa és membre, i on participa al Grup de Treball sobre Objectius Globals, el CEMR va proposar la candidatura de la ciutat catalana, juntament amb la de quatre ciutats més d’Eurotowns que són al mateix Grup de Treball. En total es van rebre 39 candidatures, 19 de les quals van ser acceptades per formar part de la xarxa URBACT, cadascuna d’un país diferent.

Els criteris per a la selecció han estat, entre altres, que la ciutat candidata demostrés un ferm compromís del municipi cap a l’assoliment dels ODS, una clara motivació per localitzar els ODS i per unir-se a la xarxa, i la voluntat d’aprenentatge mutu emprant les eines proposades per URBACT i pel CEMR. També s’han tingut en compte el compromís polític de la ciutat amb els ODS, la disponibilitat de recursos competencials, personals i financers per poder participar a la xarxa, i l’assumpció dels deures i les expectatives que implica ser-ne membre.

La xarxa executarà el seu pla de treball entre abril d’aquest any, quan està prevista la reunió virtual de llançament amb tots els socis i l’expert líder, i novembre de 2022, i compta amb un pressupost total de 1.724.310€. Els socis es comprometen a dur a terme una intensa i duradera experimentació per localitzar els ODS, integrant l'Agenda 2030 al seu territori i adaptant els ODS a través de polítiques de planificació que es tradueixin en el disseny, implementació, seguiment i revisió d'accions de sostenibilitat global a nivell local.

Aquesta és una molt bona notícia per projectar la ciutat a l'exterior i per aprendre i intercanviar coneixements amb altres ciutats europees sobre com implementar amb èxit els objectius globals de sostenibilitat a escala local, i com avaluar-ne el progrés. La xarxa servirà per potenciar encara més la feina que ja està fent Manresa des del 2018 per contribuir als reptes globals i per esdevenir una ciutat més justa, més verda, més productiva i més segura.

En aquest sentit, recentment la Diputació de Barcelona va celebrar una sessió virtual sobre Governança local i Agenda 2030, on es va presentar el procés d'implementació de l'Agenda 2030 que estan duent a terme tres municipis que van posar com a exemple de bones pràctiques: Mataró, Manresa i Zarautz, a Guipúscoa (la sessió es pot recuperar a través d'aquest enllaç: https://www.diba.cat/web/ods/webinar-governanca-local-i-agenda-2030 .

Mataró disposa des de l’any 2017 d’una estratègia de ciutat, Mataró 2022, per l’impuls del desenvolupament inclusiu, sostenible i intel·ligent, en el marc de la qual s’han desenvolupat diferents processos en relació als ODS. Un dels més rellevants ha estat l’elaboració de plans sectorials per a la implementació dels ODS, com el Pla Director de Solidaritat i Cooperació 2018-2022, el Pla Municipal de Salut Pública 2017-2020, el Pla Local d’Habitatge 2018-2023 o el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima de Mataró (PAESC), entre d’altres. A més, s’ha realitzat un exercici preliminar d’identificació i localització dels ODS en el marc de l’estratègia de ciutat Mataró 2022 i el conjunt de pactes i plans aprovats.

Mataró també ha treballat en la formació i sensibilització al personal tècnic municipal i als i les regidores del consistori, i s’han realitzat d’activitats per donar a conèixer l’agenda i els seus objectius entre la ciutadania i s’han incorporat els ODS en els diferents actes de sensibilització de l’àmbit d’educació per al desenvolupament.

Durant els propers mesos es posarà en funcionament una pàgina web específica per a contribuir a donar a conèixer els ODS entre la ciutadania, i aquest 2021 està previst iniciar un procés de reflexió estratègica compartida per adequar l'estratègia de ciutat vers l'horitzó 2030, d'acord als compromisos del Pla de Mandat 2019-2023 i a l'Acord institucional per a la reconstrucció social i econòmica.

Des de l'Ajuntament de Manresa, s'està duent a terme un procés d'alineament de les polítiques municipals amb els 17 Objectius que estableix l'Agenda 2030. A finals de 2018, i a partir dels diversos plans sectorials i estratègics municipals, es va redactar un primer document dels reptes dels ODS per al debat intern amb regidories i personal tècnic municipal, que va donar lloc a un segon document, en aquest cas ja adreçat al debat amb la ciutadania. Entre el 2019 i el 2020, l'Ajuntament de Manresa va dissenyar un procés de participació ciutadana, que amb la pandèmia es va acabar reconvertint en una enquesta ciutadana, entrevistes online i també un taller virtual que va servir per presentar la situació de Manresa respecte de cada ODS. Ara, l'ajuntament està treballant amb els agents locals en l'elaboració de l'Agenda Manresa 2030, l'estratègia de ciutat per als propers 10 anys en línia amb els objectius globals. Podeu obtenir més informació en aquest enllaç:

 https://www.manresa.cat/web/article/9541-agenda-2030-i-objectius-de-desenvolupament-sostenible-(ods)-a-manresa. 

A banda, a Manresa s’han dut a terme campanyes de sensibilització per donar conèixer els ODS i promoure la implicació tant del personal municipal com de la ciutadania en la seva consecució, alhora que s’ha fet formació interna a nivell tècnic i polític per fomentar el treball transversal i la cogovernança, elements clau per assolir amb èxit els reptes locals que planteja l’agenda global. 

A nivell internacional, l’Ajuntament de Manresa ha compartit experiències i ha teixit aliances en aquest àmbit, amb la seva implicació en el Grup de Treball sobre Objectius Globals de la xarxa Eurotowns, i ara també amb la participació en la nova xarxa de plans d’acció URBACT sobre la localització dels ODS.