L'Ajuntament de Manresa inicia un procés de participació ciutadana per definir els Objectius de Desenvolupament Sostenible que la ciutat ha d’assolir el 2030

L’Ajuntament de Manresa ha iniciat un procés de participació ciutadana per tal de definir l’estratègia global de la ciutat per al 2030, seguint l’agenda de les Nacions Unides, que estableix un full de ruta basat en 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per aconseguir un model de societat capaç d’oferir una vida pròspera i en pau per a tothom, sense malmetre el planeta ni les oportunitats de les generacions presents i futures. Des de l’Ajuntament es vol alinear l’estratègia de la ciutat per als propers 10 anys amb els 17 ODS, amb la participació de la ciutadania i dels agents del territori, tenint en compte l’opinió i els desitjos de tota la població, un procés que ha de servir com a guia per a l’acció i com a mesura del grau de compliment dels reptes plantejats. Per encetar el debat, s’ha enviat una enquesta a les entitats i als agents locals i se n’ha preparat una altra per a la ciutadania, amb la voluntat de recollir les màximes aportacions possibles (http://www.manresa.cat/web/menu/11554-participacio-ciutadana-agenda-2030). També s’ha enviat una carta als centres escolars de Primària i Secundària de Manresa per tal que coneguin el projecte i hi facin aportacions, i s’ha preparat un taller didàctic per a ells i per a les entitats de la ciutat. A banda, durant aquesta primera quinzena de novembre s’estan realitzant enquestes a peu de carrer, que també arribaran als estudiants de la UManresa a través de l’aplicació de la universitat. Fins el 20 de novembre, la universitat també acull una exposició sobre els ODS a Manresa, que més endavant anirà itinerant per altres punts de la ciutat. Aquesta acció forma part d’una campanya local de sensibilització per tal de donar a conèixer a tota la ciutadania quins són els objectius mundials de sostenibilitat per al 2030, i com es poden aplicar a Manresa. La campanya es porta a terme conjuntament des de les àrees municipals de projecció europea i de cooperació. En el marc del procés participatiu, durant aquesta tardor hi ha previst fer entrevistes en profunditat a diversos agents rellevants i representatius dels diferents col·lectius de la ciutat, així com crear cinc grups focus de debat amb agents del territori que, tenint en compte les aportacions ciutadanes, contribueixin a la formulació dels eixos estratègics i les accions que s’han d’empendre a Manresa en els propers 10 anys. L’estratègia resultant quedarà recollida al document Agenda Manresa 2030, que caldrà desenvolupar amb aliances público-privades i amb la implicació activa de la ciutadania, i de la qual caldrà fer-ne un seguiment i avaluació. Tant la campanya de sensibilització com el procés participatiu per definir l’estratègia sostenible de Manresa compten amb el suport de la Diputació de Barcelona. Per a més informació sobre els tallers i sobre l’enquesta, i/o si teniu interès a participar en el debat i seguiment de l’Agenda Manresa 2020, podeu adreçar-vos al Servei de Promoció de Ciutat (spuyol@ajmanresa.cat) o consultar la web municipal (http://www.manresa.cat/web/menu/9541-agenda-2030-i-objectius-de-desenvolupament-sostenible-(ods)-a-manresa).