La discapacitat a la UE: fets i xifres

El passat dia 16 de juny, els ministres d’afers socials de la UE reunits en el Consell d’ocupació, política social, salut i consumidors van debatre com incrementar el nivell d’ocupació de les persones amb discapacitat, eliminar els obstacles a la contractació i actuar amb mesures eficients per promoure la integració professional.

Aproximadament 1/5 part de la població de la UE (actualment 87 milions de persones) te alguna forma de discapacitat. Les persones amb discapacitat continuen fent front a múltiples obstacles a l’hora d’accedir als seus drets. Per exemple, el 2021 només el 50,8% de les persones amb alguna discapacitat tenia un lloc de treball, davant el 75% de les persones sense discapacitat. El 37,6% de les persones amb discapacitat estava inactiu/va, davant el 17,6% de les persones sense.

Més informació disponible a: Infografía - Disability in the EU: facts and figures