Participa en l'enquesta sobre el "Què es mou a Europa?"!

Recorda que fins aquest divendres, 5 de febrer, pots participar en l'enquesta de valoració sobre els continguts del butlletí mensual "Què es mou a Europa?", querecull d'activitats, reunions i esdeveniments d'interès local que tenen lloc a Brussel·les i al territori durant el mes en curs.

Aquesta breu enquesta en líniaté l’objectiu d’actualitzar aquest producte de comunicació, i adequar-lo a les necessitats dels ens locals de la província de Barcelona, especialment a les diferents àrees de la Diputació de Barcelona, així com al personal tècnic d'Ajuntaments i els Consells Comarcals.

Moltes gràcies per la teva col·laboració!