La Diputació publica una guia de cooperació descentralitzada per a càrrecs electes

La Diputació de Barcelona ha tret una nova publicació titulada “Guia de cooperació descentralitzada per a càrrecs electes”. Es tracta d’un document elaborat pel Colectivo La Mundial, que té com a objectiu oferir eines útils als càrrecs electes en l’exercici del seu mandat, apostant per processos de renovació i de redefinició profunds que permetin abordar els reptes als que fa front aquesta política local.

El text comença fent un repàs històric sobre el que han estat les polítiques de cooperació al desenvolupament i assenyala les seves principals característiques. A continuació, ofereix una sintètica fotografia de la realitat mundial, marcada pel seu caràcter transnacional i interdependent de les problemàtiques que afecten al planeta i l’emergència d’un nou paradigma sobre el desenvolupament, del que es fan ressò les noves agendes internacionals. Seguidament i després de descriure les principals limitacions i dificultats amb les que es troba la cooperació per ser més transformadora, identifica els principals reptes als que s’enfronta i conclou amb una proposta per a la seva renovació a partir del desplegament dels Àmbits Estratègics. Aquests són espais de realitat amb les seves problemàtiques interrelacionades i multidimensionals, que contribueixen a fer convergir el pla discursiu i el pràctic, ampliar la base social i participativa i incorporar la generació del coneixement en el cicle de la política de cooperació.

En definitiva, la Guia proporciona elements reflexius i pràctics per comprendre millor el temps que vivim i les enormes oportunitats que la cooperació municipal té per protagonitzar i contribuir a la sostenibilitat de la vida en totes les seves formes i a la convivència global en tots els seus territoris.

Guia: https://www.diba.cat/documents/228621/347326082/Cooperacio+carrecs+elect...

Infoanimació de presentació:

See video