ENQUESTA sobre el “Foment de polítiques culturals a les zones rurals en el marc de les estratègies de desenvolupament i cohesió territorial i l'agenda 2030"

La Comissió SEDEC (política social, educació, ocupació, recerca i cultura) del Comitè Europeu de les Regions (CdR) està duent a terme una enquesta per recollir informació sobre el seu proper Dictamen d'iniciativa relatiu a "La promoció de les polítiques culturals a les zones rurals en el marc de les estratègies de desenvolupament i cohesió territorial i l'agenda 2030".

L'objectiu de l'enquesta: recollir opinions i comentaris per una comprensió integral del paper de la cultura en els entorns rurals i el seu potencial per fomentar transformacions socials, econòmiques i ambientals. Examinant les percepcions i experiències rebudes, el CdR pretén donar llum sobre l'impacte de les polítiques culturals en el desenvolupament rural, la preservació del patrimoni cultural i la promoció de pràctiques sostenibles.

Es donarà una especial atenció a les àrees bioculturals que connecten biodiversitat i cultura. Es busca també explorar la possibilitat de tenir un Any Europeu dedicat a les Polítiques Culturals a les Zones Rurals. Les respostes contribuiran als esforços en curs per promoure polítiques culturals més ambicioses per a l'entorn rural europeu.

Abast de l’enquesta: es cobrirà diversos aspectes relacionats amb les polítiques culturals a les zones rurals, des del coneixement de les polítiques existents fins als reptes i oportunitats que es perceben. També s’explorarà el vincle entre la biodiversitat i la cultura i com es poden preservar els coneixements i les pràctiques tradicionals mitjançant polítiques culturals efectives. A més, els comentaris recollits sobre els beneficis potencials d'un Any Europeu dedicat a les polítiques culturals a les zones rurals seran essencials per donar forma a futures iniciatives.

Les contribucions també ajudaran els responsables polítics i les parts interessades a entendre les necessitats i aspiracions de les poblacions rurals i a formular estratègies efectives per millorar la qualitat de vida a les zones rurals.

Les respostes rebudes seran tractades amb confidencialitat i les dades de l'enquesta s'utilitzaran únicament amb finalitats de recerca. Els resultats es presentaran de forma agregada.

La data límit per enviar les contribucions és el 28 d’agost de 2023. Per participar-hi podeu entrar aquí.