5a Cimera de Cultura de CGLU: Convocatòria per a les ciutats

Des de la seva fundació el 2004, Ciutat i Governs Locals Units (CGLU) ha desenvolupat un important programa cultural a través de la Comissió de Cultura. Aprovada al maig del 2004, l'Agenda 21 de la Cultura va ser el primer document mundial que promou la formulació de polítiques i l'execució d'accions sobre la cultura i el desenvolupament sostenible de part de les ciutats i els governs locals. Les paraules clau de l'Agenda 21 de Cultura són democràcia local, participació ciutadana, diversitat cultural, sostenibilitat, polítiques centrades en les persones i creació de condicions per a la pau.

La Cimera de Cultura ha esdevingut un esdeveniment imprescindible per a CGLU. Després de l'organització reeixida de les quatre edicions anteriors (Bilbao el 2015, Jeju el 2017, Buenos Aires el 2019 i Izmir el 2021), i considerant la importància creixent de la cultura en el marc de les ciutats sostenibles, CGLU ha decidit convocar una 5a Cimera de Cultura el 2023. Podeu veure aquí els Termes de Referència de la convocatòria per a les ciutats candidates que vulguin acollir la Cimera l’any vinent.

La Cimera de Cultura de CGLU és un esdeveniment mundial únic. Respon a la creixent importància de la cultura en el desenvolupament local, un fet que es manifesta de manera clara a tots els continents almenys des de l'inici del segle 21, i més que mai des de la recent crisi mundial provocada per la pandèmia de COVID -19.

La Cimera és el punt de trobada de ciutats, governs locals i regionals, governs nacionals, organitzacions de la societat civil i institucions internacionals, que dialoguen sobre el paper de la cultura a les actuals agendes mundials. Els participants a la Cimera estan molt compromesos en la implementació amb èxit de polítiques i programes sobre cultura i sostenibilitat. A la Cimera s'emeten missatges contundents sobre el paper de la cultura en el desenvolupament sostenible. El programa de la Cimera il·lustrarà que la cultura és una part integral de les ciutats sostenibles i fomentarà les trobades per compartir experiències entre ciutats del món sencer.