Resultats de l'enquesta a la ciutadania sobre el futur d'Europa

La Diputació ha elaborat una enquesta a 1.000 persones sobre el futur d'Europa, amb la mirada posada als joves

La Diputació de Barcelona col·labora activament amb les institucions europees amb l’objectiu de promoure la participació dels governs locals de la província en les polítiques europees, tant pel que fa a l’accés a programes i iniciatives europeus com a la incidència en el procés legislatiu de la Unió Europea (UE). A la vegada, la Diputació de Barcelona treballa per implicar en el projecte europeu a la ciutadania de la província i apropar les institucions europees a les necessitats i prioritats d’aquesta, posant de manifest l'impacte que té, en el dia a dia, l'aliança teixida entre el món local i la UE.

Per aquest motiu, des del llançament de la Conferència sobre el Futur d’Europa, el 9 de maig de 2021, el procés promogut per les institucions europees amb la voluntat d’avançar envers l’objectiu de què la ciutadania europea tingui un paper més important en la configuració de les polítiques i ambicions de la UE, la Diputació de Barcelona ha impulsat diferents iniciatives per fer ressò dels interessos dels municipis i la població de la província de Barcelona en aquest procés.

Sota aquest paraigua, la Diputació de Barcelona ha dut a terme, per primera vegada, una enquesta a 1.000 persones de diversos municipis de la província de Barcelona per tal de traslladar a les institucions europees l’opinió i valoracions dels ciutadans i ciutadanes de la província de Barcelona, tot tenint en compte la perspectiva que des del món local és té del futur i dels reptes de la Unió Europea. En especial, tenint en compte que el 2022 ha estat declarat l'Any Europeu de la Joventut, el sondeig ha volgut mesurar la percepció del jovent i, per aquesta raó, ha donat importància a la població jove, és a dir, la d’edat compresa entre els 15 i els 29 anys, i l’ha analitzada amb rigor a partir d’una mostra específica de 400 persones.

Aquesta enquesta ha proporcionat dades úniques i valuoses que permeten avaluar la percepció de la població de la província de Barcelona i, per aquest motiu, tenim la intenció de  repetir-la periòdicament. Aquesta iniciativa ens ha de servir per poder fer un seguiment regular de l’estat de l’opinió pública sobre temes vinculats a la Unió Europea i implementar polítiques públiques més ajustades a la realitat, perquè el projecte europeu l’hem de construir entre tots i totes nosaltres, dia a dia.

Adjuntem el vídeo de la sessió de presentació dels resultats: www.youtube.com/watch?v=i_sjPLoIeFE&t=9s