Ciutats i pandèmia: cap a un futur més just, verd i saludable

L’agència de Nacions Unides per als assentaments urbans ONU-Habitat ha publicat recentment l’informe Ciutats i pandèmia: cap a un futur més just, verd i saludable. Aquest document, disponible en anglès, presenta una anàlisi de la situació de la COVID-19 a ciutats i àrees urbanes d’arreu del món un any després de la declaració de pandèmia, i descriu una sèrie d’iniciatives i mesures per a una recuperació duradora i sostenible de la crisi actual.

Igual que amb les anteriors crisis de salut pública, els determinants clau del risc per a la ciutadania són la desigualtat, l’habitatge inadequat i la manca d’accés a aigua neta, sanejament i gestió de residus. Les condicions agreujants, com ara els alts nivells de contaminació atmosfèrica, també han augmentat l’exposició de les comunitats marginades a impactes més greus. Al mateix temps, ha quedat clar que la densitat urbana no és un factor decisiu en la transmissió del virus. De fet, els estudis han demostrat que, en algunes regions, els nivells d’infecció i mortalitat eren sovint més baixos als centres urbans més poblats que a les zones suburbanes o rurals circumdants.

La distinció més significativa, per tant, no és entre àrees urbanes i rurals, sinó més aviat la disparitat entre densitat equilibrada i serveis adequats. A la pràctica, aquestes divisions són evidents fins i tot dins d’una mateixa ciutat o districte, com ho il·lustra la notable variació en els nivells d’infecció local en funció dels nivells de pobresa, ètnia i altres factors. Així, és evident que la governança i la disponibilitat de recursos no només són necessaris, sinó que són indispensables per poder prendre cura de la ciutadania i oferir àrees urbanes ecològiques, inclusives i més saludables.

L’informe se centra en quatre prioritats clau:

  1. Replantejament de la forma i la funció de la ciutat;
  2. Abordatge de la pobresa i la desigualtat sistèmica a les ciutats;
  3. Reconstrucció d’una “nova normalitat” per a l’economia urbana;
  4. Clarificació de la legislació urbana i governança multinivell.

L’informe de Nacions Unides proporciona les bases per a l’acció local en els àmbits de planificació territorial, pobresa i desigualtat, economia i governança. Així mateix, el document posa en relleu que cal passar d’una mentalitat d’emergència a una de recuperació, i centrar-se en l’enfortiment de la salut pública, la resiliència econòmica i els serveis de qualitat per a tothom. Les antigues divisions i desigualtats agreujades per la pandèmia signifiquen que el retorn a la normalitat ja no és suficient: ara s’imposa un canvi transformador. Amb polítiques inclusives, compromís de la comunitat i una transició significativa cap a un enfocament més sostenible, les ciutats poden sortir de la COVID-19 més fortes i resistents que abans.