Obert a aportacions el Pla de treball 2022 del partenaritat de Contractació púbica de l'Agenda Urbana de la UE (límit 11/02/22)

La Diputació de Barcelona, a través del seu servei de contractació, està seguint molt de prop els treballs del Partenariat de contractació púbica innovadora i responsable de l’Agenda Urbana de la UE que vol impulsar el desenvolupament d’una ambiciosa estratègia de contractació pública que esdevingui una eina integrada de suport i de gestió.  El partenariat constitueix una oportunitat per ens locals i Estats membres per treballar de forma més propera amb les institucions europees i organitzacions expertes per tal d’investigar i avaluar com incrementar l’ús de la contractació pública innovadora i responsable. L’objectiu és recolzar la innovació, la sostenibilitat i resoldre el reptes econòmics, socials i ambientals amb els que es troben les entitats públiques. Com exemple de l'importància d'aquest àmbit de gestió pública, cada any, 250 mil autoritats publiques gasten al voltant del 14% del PIB (2 bilions d’Euros cada any) en contractar serveis, obres i proveïdors. Si s’utilitza adequadament la contractació pública innovadora i responsable, aquesta gran despesa pot marcar una gran diferència.  (vídeo)

Un cop finalitzada les tasques del primer pla d’acció 2018-2020, el partenariat va decidir prolongar les seves activitats i ha dissenyat un pla d’acció 2021-2022 amb les següent accions:

  • Acció 1: Créixer com a plataforma de reflexió on ciutats, regions, Estats membres i la Comissió Europea poden compartir idees i experiències
  • Acció 2: Aconseguir els objectius d’innovació, del pacte verd i de digitalització establert per la UE a través d’una eina estratègica de contractació pública.
  • Acció 3: Estimular la recuperació econòmica després del Covid19 a través de la contractació pública.

Animem a tots els ens locals i entitats que hi tinguin interès a contribuir amb les seves idees en aquesta nou pla d’acció.  Les aportacions es poden fer fàcilment a través d’aquest formulari fins l’11 de febrer de 2022.

L’Agenda Urbana de la UE (UAEU, per les seves sigles en anglès), es va aprovar el 30 de maig de 2016 en el Pacte d’Amsterdam, en el marc de la reunió informal dels ministres responsables de les qüestions urbanes de la UE, sota la Presidència dels Països Baixos de la UE. L’UAEU vol ser la contribució de la UE al compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i a l’Agenda 2030 que se’n deriva. L’Agenda Urbana de la UE s’estructura en partenariats que estan constituïts per experts d’autoritats urbanes i regionals, dels Estats membres de la UE, de la Comissió Europea, del Parlament Europeu, del Comitè de les Regions i del Comitè Econòmic i Social Europeu, així com del Banc Europeu d’Inversions, i d’altres actors rellevants.