Més pressupost per una millor UE

La Comissió Europea proposa reforçar el pressupost a llarg termini de la UE per poder fer front als reptes més urgents als que ha de fer front Europa, com els efectes de la invasió russa a Ucraïna, la gestió dels fluxos migratoris i la promoció de la competitivitat a la UE.

La Unió Europea està fent front a tota una sèrie de reptes sense precedents, i en múltiples ocasions inesperats, que estan tenint un fort impacte sobre el benestar de la població. Són exemples d’aquests reptes els efectes de la invasió russa a Ucraïna (amb conseqüències humanitàries, polítiques, econòmiques i pressupostàries), la crisi de la COVID-19 o la preocupant realitat humanitària del Mediterrani.

En aquest context, la UE s'està esforçant per ampliar la seva autonomia estratègica oberta, però per fer-ho es necessiten quantioses inversions que permetin fer front a aquest context advers en constant canvi i que permetin apuntalar el lideratge d'Europa. El Marc Financer Pluriennal 2021-2027 (MFP), el pressupost a llarg termini de la UE vigent actualment, ha permès abordar aquestes crisis amb certa flexibilitat. Malauradament però, la Comissió Europea (CE) considera que els múltiples desafiaments que han aparegut en els últims anys ha portat els recursos del pressupost de la UE al límit de l'esgotament, cosa que dificulta la seva capacitat de fer front fins i tot als problemes més urgents actuals.

Així doncs, en el marc de la revisió del funcionament del MFP, la CE ha anunciat que vol reforçar el pressupost europeu per a que la UE pugui seguir assolint els seus objectius més essencials. S’han identificat tres àmbits prioritaris a reforçar:

  • Ajut a llarg termini per a Ucraïna. La CE proposa la creació d’un mecanisme a llarg termini per ajudar a Ucraïna fins el 2027. Adoptarà la forma d'un instrument integrat i flexible amb una capacitat global de 50.000 milions d'euros per al període 2024-2027.
  • Gestió de la migració. La CE proposa aportar 2.000 milions d’euros addicionals per poder aplicar el Nou Pacte sobre Migració i millorar la gestió de les fronteres i dels fluxos migratoris. A més, es proposa augmentar el límit màxim de la rúbrica 6 (veïnatge i resta del món) mitjançant 10.500 milions d'euros addicionals i incrementar en 2.500 milions d’euros anuals l’instrument especial “Reserva per Solidaritat i Ajudes d’Emergència”.
  • Promoció de la competitivitat a llarg termini. La Comissió proposa crear una nova Plataforma de Tecnologies Estratègiques per a Europa (STEP, per les sigles en anglès) dotada amb la capacitat de generar inversions per valor de 160 000 milions d'euros. L’objectiu del STEP serà donar suport a la indústria de la UE per mitjà d’inversions en tecnologies crítiques. Aquesta plataforma partirà de programes ja existents, com InvestEU, Horizon Europa, el Mecanisme de Recuperació i Resiliència i els fons de cohesió, entre altres.

El proper pas per reforçar el pressupost europeu tindrà lloc amb les negociacions amb el Parlament Europeu i el Consell, seguint el procediment legislatiu europeu, per així fer realitat aquestes propostes.

La CE confia que la presidència espanyola del Consell, iniciada l’1 de juliol d’enguany, impulsi els treballs al Consell amb vista a un ràpid acord immediatament després de l'estiu.

Les negociacions, inclosa l'aprovació del Parlament, haurien de concloure abans de finals d'any ateses les restriccions pressupostàries urgents que ja es començaran a aplicar el 2024.