(Re)making the city: la plataforma de coneixement URBACT sobre espais en desús

Es tracta d'un un blog temàtic sobre la reutilització dels espais urbans en desús a través de solucions innovadores provades en ciutats europees. La plataforma ha organitzat les bones pràctiques en funció de 5 tipus de reptes en que s’han trobat les ciutats:

  • Estructures ruïnoses o abandonades que han estat en desús durant més de 2 anys.
  • Àrees amb una alta proporció de edificis vacants o amb un ús ineficient del sòl.
  • Àrees segregades, parcialment en ruïnes i amb condicions de vida baixes degut a diferents motius.
  • Àrees monofuncionals sense cap mena de mixtura d’ús en termes de tipologia d’usos urbans.
  • Estructures que estan condemnades degut a la seva insostenibilitat ambiental.

A més també les han classificat en funció del tipus d’intervenció o solució que s’ha dut a terme en cadascuna de les ciutats, com poden ser: mappejats, inventaris i bases de dades, creació de visions participades per al nou ús dels espais, experimentacions, simulacions i projectes pilot, models financers o bé avaluacions de les accions dutes a terme.

(Re) Making the city és una plataforma oberta i permanentment en construcció on actualment hi ha descrites fins a 76 solucions urbanes innovadores per la reutilització d’espais buits. En aquest sentit, hi destaquen les bones pràctiques dels municipis de la província de Barcelona de Vilafranca del Penedès i Santa Coloma de Gramenet.

Finalment, les ciutats que ho considerin oportú poden presentar per a la seva publicació els seus casos o experiències relacionades amb la temàtica a través d’un formulari on line.

La plataforma (Re) making the citiy forma part d’una iniciativa més àmplia anomenada URBACT Knowledge Hub que té com objectiu difondre el coneixement de les polítiques urbanes sostenibles, en concret el seu disseny i implementació, entre el món local. En aquest sentit URBACT posa a disposició de les ciutats un blog on publica articles i diferents notícies al voltant d’experiències i solucions  a reptes urbans.

(Re)making the city: remakingthecity.urbact.eu/index.php

URBACT knowledge hub: https://www.blog.urbact.eu/category/european_urban_and_reg/