Participeu al proper estudi de Ciutats Intel·ligents de CGLU!

La Comunitat de Pràctica de Ciutats Digitals de la xarxa internacional CGLU convida tota aquella ciutat o ens local interessat a participar en una enquesta per a recopilar dades sobre l’estat de la societat de la informació al territori, disponible fins al 31 de maig. Aquesta Comunitat, liderada per la ciutat de Bilbao, es va crear l’any 2005 amb l’objectiu de promoure una visió i dinàmica comuna entre els governs locals a favor d’una societat de la informació inclusiva que afavoreixi la reducció de la bretxa digital i l’ús de les noves tecnologies com a palanca per al desenvolupament d’uns territoris sostenibles i competitius.

Una de les principals tasques d’aquest grup és la publicació, cada 2-3 anys, d’un estudi sobre ciutats intel·ligents. L’estudi es planteja amb un enfocament global i transversal de les diferents palanques en què resideix el potencial de creixement i de transformació d’una ciutat. Les tres edicions publicades, els anys 2012, 2017 i 2019, valoraven la situació de les TIC, la innovació i el coneixement a les ciutats. L’edició d’aquest any ha de servir per actualitzar-ne el contingut, però també vol anar una mica més enllà, ja que té per objectius:

  • Conèixer la situació prèvia a la pandèmia de les ciutats, identificant el nivell de digitalització i els recursos i eines “smart” amb què comptaven;
  • Analitzar l’impacte de la pandèmia en els diferents àmbits de governança local i quines noves mesures o eines “smart” es van utilitzar per combatre les conseqüències negatives que es van generar;
  • Determinar en quin grau aquest tipus d’actuacions han servit per augmentar la resiliència de les ciutats, i fer una valoració sobre la utilitat de les noves mesures i eines per combatre crisis futures.

En cas de voler participar a l’estudi i constar a la publicació, les ciutats interessades poden omplir el qüestionari, que està dividit en tres grans blocs:

  • Situació de partida
  • Impacte de la COVID-19 i adaptació a la nova realitat en diferents àmbits rellevants de la governança local que s’han vist afectats
  • Nova situació després de la COVID-19: Lliçons apreses

Finalment, l’enquesta incorpora un apartat dedicat a la transferibilitat, espai que s’ha habilitat per compartir actuacions considerades bones pràctiques, que seran analitzades en profunditat per tal de seleccionar experiències del territori d’especial rellevància a nivell mundial. Les pràctiques seleccionades apareixeran a la publicació de 2021 com a exemples de referència. Per això és important que la participació a l’enquesta sigui com més variada millor, perquè el resultat final reflecteixi la realitat del nostre territori, que va més enllà de les necessitats i característiques de grans metròpolis com Barcelona, que ha participat en les 3 edicions anteriors.

Us animem a participar-hi!