Participa a les consultes del Comitè de les Regions per una Europa més igualitària i solidària

El Comitè de les Regions (CdR) celebra dues consultes escrites amb les parts interessades relacionades amb la igualtat i la solidaritat: «Una Unió de la Igualtat: el Pla d’Acció de la UE contra el racisme 2020-2025» i «El Nou Pacte per la Migració i l'Asil». Aquest òrgan busca assegurar-se que les iniciatives europees relacionades amb la consecució de la igualtat recullin degudament la perspectiva local.

La primera consulta, organitzada per la Comissió de Política Social, Educació, Treball, Investigació i Cultura (SEDEC) del CdR, porta el nom de «Una Unió de la Igualtat: el Pla d’Acció de la UE contra el racisme 2020-2025» (Written Stakeholder Consultation on 'A Union of Equality: EU anti-racism action plan 2020-2025'). Arrel de la Comunicació de la Comissió Europea publicada el passat 18 de setembre del 2020 [COM(2020) 565], sobre el Pla d’Acció de la UE contra el racisme per als propers 5 anys, la SEDEC busca recollir les experiències, crítiques i suggeriments del món local i regional sobre aquesta temàtica per tal de poder combatre el racisme de forma efectiva també al nostre territori.

Aquesta consulta planteja una sèrie de preguntes específiques que s’han de respondre íntegrament en anglès abans del 15/12/2020 i enviar-les al ponent de la consulta, Yoomi Renström (SE/PES), per mitjà del següent correu electrònic: sedec@cor.europa.eu. Aquestes preguntes són:

  • General questions

1) What aspects of the European Commission Communication do you consider crucial in the fight against racism?

2) Are there any elements not covered by the proposal?

  • Questions of local and regional relevance

1) The Commission wants to improve the collection of equality data. Is data disaggregated by racial or ethnic origin collected in your municipality or region? If so, in what areas?

2) In your municipality/region, are there any conditions attached concerning racial or ethnic discrimination when it comes to access to EU funds?

3) Does your municipality or region have specific policy guidelines regarding racial or ethnic discrimination in relation to the delivery of public services?

4) Are there any specific guidelines for policing and protection in your municipality/region?

5) Is there an action plan against racism in your country? If yes, what is the involvement of local and regional authorities?

La segona consulta és sobre «El Nou Pacte per la Migració i l'Asil» (Stakeholder contribution to the elaboration of the CoR Opinion on the New Pact on Migration and Asylum), té com a ponent a Antje Grotheer (DE/PES) i és organitzada per la Comissió de Ciutadania, Governança i Afers Institucionals i Exteriors (CIVEX). Conscient de la importància d’aquesta temàtica, la Comissió Europea busca que el nou Pacte per la Migració i l’Asil permeti establir nous instruments basats en la cooperació i la solidaritat per donar una millor resposta als reptes derivats de la migració i l’asil. Aquesta consulta busca poder aportar la visió dels ens locals i regionals sobre una problemàtica de la qual ells en són actors claus.

La consulta estableix la una bateria de preguntes, que han de ser enviades abans del 15/12/2020 en qualsevol idioma oficial de la UE al correu civex@cor.europa.eu, o bé poden ser contestades directament al portal web de la consulta per mitjà d’un qüestionari online íntegrament en anglès. Per a les persones interessades que vulguin enviar les seves contribucions en castellà, les preguntes són:

  • ¿Está siendo su región sometida a dura prueba debido a la actual situación migratoria?
  • ¿Considera que el apoyo europeo disponible es eficaz? Justifique su respuesta.
  • ¿Qué instrumentos de política migratoria actualmente en vigor y a disposición de los entes locales y regionales resultan más o menos eficaces?
  • En su opinión, ¿debería haber un reparto obligatorio de responsabilidades en la UE?
  • ¿Existen buenas prácticas en su ciudad o región en relación con las políticas de migración y asilo que podría compartir con nosotros?

Ambdues consultes suposen una oportunitat per als nostres ens locals de pronunciar-se sobre com la Unió Europea pot esdevenir més igualitària i solidària tot reivindicant el rol del món local per a la consecució d’aquests objectius.