Consulta pública de la Comissió Europea per avaluar el Fons Social Europeu i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil del període 2014-2020

La Direcció General d’Ocupació ha obert una consulta pública per avaluar el Fons Social Europeu (FSE) i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil (IOJ) del període 2014-2020.

La consulta persegueix obtenir dades del públic destinatari sobre els resultats aconseguits pel suport de l’FSE i la IOJ. L’objectiu és avaluar com el FSE i la IOJ han assolit els objectius fixats i determinar els aprenentatges, també en termes de resposta a les crisis, que poden ser pertinents per a l’execució del FSE+ durant el període de programació 2021-2027.

S’anima totes les organitzacions, autoritats públiques i ciutadans a respondre a la consulta pública i particularment als investigadors, acadèmics i organitzacions de la societat civil; i les autoritats públiques a escala nacional, regional i local.

El formulari estarà obert en línia fins el 9 de gener de 2024. Trobareu més informació a l’enllaç: https://gaue.diba.cat/novetats/consulta-publica-de-la-comissio-europea-per-avaluar-el-fons-social-europeu-i-la-iniciativa-docupacio-juvenil-del-periode-2014-2020/