Desenvolupament urbà

Urbanisme, planificació urbana, habitatge, mobilitat, infraestructures, patrimoni urbà, ciutats intel·ligents carreteres

Convocatòria “Partenariat per a ciutats sostenibles 2020”

La Comissió Europea, a través de la Direcció General de Cooperació Internacional i Desenvolupament (DG DEVCO), acaba d’obrir la convocatòria “Partenariat per a ciutats sostenibles” que té per objectiu promoure el desenvolupament urbà integral a través de partenariats entre governs locals dels Estats membres de la UE i de països socis d’acord amb l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible.

Aquest es divideix en 4 lots geogràfics:

Lot 1 (Àfrica sub-sahariana)

Lot 2 (Asia i Pacífic)

1

(Re)making the city: la plataforma de coneixement URBACT sobre espais en desús

Es tracta d'un un blog temàtic sobre la reutilització dels espais urbans en desús a través de solucions innovadores provades en ciutats europees. La plataforma ha organitzat les bones pràctiques en funció de 5 tipus de reptes en que s’han trobat les ciutats:

Nova Guia d'Ajuts de la Unió Europea (GAUE), la millor manera d'estar informat sobre els fons europeus d'àmbit local

Amb la nova GAUE els municipis poden donar a conèixer la seva participació en projectes europeus.