Crida assistència tècnica experts projecte FIIAPP empleats públics protecció social, recopilació de dades, antropologia i/o sociologia

Compartim informació a petició de la FIIAPP (Fundació Internacional i per a Iberoamèrica d’Administració i Polítiques Públiques) per si pot ser del vostre interès.

Està relacionada amb una demanda d’assistència tècnica de curta durada que ha sorgit en el marc de el projecte SOCIEUX + en què participa FIIAPP i l'objectiu és l'enfortiment dels sistemes públics d'ocupació, treball i seguretat social d'un gran nombre de països de sud global.

En aquest projecte s'estan precisant dos perfils d'empleats / des públics / es:

• Expert / a 1: Expert / a en Protecció social i recopilació de dades

• Expert / a 2: Expert / a en antropologia / sociologia aplicada a la protecció social

per al desenvolupament de l'activitat "Identificació, caracterització i elaboració de perfil socioeconòmic de la població beneficiària en les dues ciutats pilots de Barranquilla i Cali (Colòmbia)" a través de la qual s'ha d'elaborar un mapa socioeconòmic i demogràfic d'una mostra de venedors informals vulnerables, sempre amb un enfocament de gènere, amb una combinació d'investigació quantitativa i qualitativa.

Aquesta activitat està prevista pel 27 de setembre a l'12 de novembre de l'2021 (amb 15 dies sobre el terreny entre l'11 i el 27 d'octubre).

En adjunt troben els termes de referència d'aquesta activitat i un resum en què es més d'informació. Amandine Moignard (amandine.moignard@fiiapp.es) és la tècnica a càrrec d'aquesta activitat i podrà ampliar informació si fos necessari així com Cristina Prieto (cristina.prieto@fiiapp.es), tècnica encarregada de la logística de l'activitat, podria resoldre qualsevol dubte relacionat amb la mobilització dels i les experts/es.