Com alinear les polítiques de Cooperació al desenvolupament i d’Acció internacional d’un municipi?

Ja està disponible un nou capítol de la col·lecció de planificació que ofereix l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament amb pautes per alinear les polítiques de cooperació al desenvolupament i d’acció internacional d’un municipi en el procés de planificació. No te’l perdis!

La cooperació al desenvolupament forma part de l’acció internacional d’un govern local, malgrat això, sovint conformen dos àmbits separats orgànicament que no dialoguen i no es planifiquen de manera coordinada i alineada, desaprofitant les sinergies i connexions potencials que puguin existir. Aquest fet també pot donar lloc a incoherències, limitant l’eficàcia i l’eficiència de les accions i en definitiva, la bona gestió pública.

Per tal d’avançar cap a una concepció integral de l’acció internacional entesa com un conjunt, l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament posa a disposició dels responsables polítics i tècnics dels governs locals de la província una nova publicació titulada Pautes per facilitar l’alineament de la cooperació al desenvolupament i l’acció internacional.

Aquesta és la número 5 d’un conjunt de guies sobre planificació estratègica de la política local de cooperació al desenvolupament. La resta de números de la col·lecció són:

Aquestes guies s’han elaborat a partir de les reflexions que es generen, amb l’acompanyament de diferents experts, en el marc de l’Espai de treball en matèria de planificació estratègica de cooperació al desenvolupament, en el que participen 25 ens locals de la província. Els propers números de la col·lecció que estan en marxa abordaran la planificació de l’aspecte comunicatiu i de l’educació per a la ciutadania global. Així mateix, estan en marxa les versions en castellà i en anglès de totes aquestes guies.