Oberta la convocatòria H2020 sobre el Pacte Verd Europeu (Green Deal)

La convocatòria del programa H2020 en suport al Pacte Verd Europeu va ser oficialment presentada durant la jornada informativa duta a terme el dia 23 de setembre en el marc dels European Research and Innovation Days .

Aquesta convocatòria, emmarcada en el Pla de treball 2018-2020 de l’actual programa Horizon 2020, però que es preveu que tingui continuïtat en el futur programa Horizon Europe, té un pressupost de 1000 milions d'euros i està estructurada en 8 àrees temàtiques i 2 d'horitzontals:

Àrees temàtiques:

 • Call area 1: Increasing climate ambition: cross-sectoral challenges
 • Call area 2: Clean, affordable and secure energy
 • Call area 3: Industry for a clean and circular economy
 • Call area 4: Energy and resource-efficient buildings
 • Call area 5: Sustainable and smart mobility
 • Call area 6: Farm to Fork
 • Call area 7: Restoring biodiversity and ecosystem services
 • Call area 8: Zero-pollution, toxic-free environment

Àrees horitzontals:

 • Call area 9: Strengthening our knowledge in support of the European Green Deal
 • Call area 10: Empowering citizens for transition towards a climate neutral, sustainable Europe

A més, cal dir que la convocatòria també  compte amb una àrea d’oportunitat per la cooperació internacional amb Àfrica sobre l’accés i la transició a energia neta.

Per tenir-ne més detall caldrà veure el text de la convocatòria dels 20 “tòpics” que la composen i que es pot trobar al portal Funding and tenders de la Comissió Europea. Així mateix, també es pot trobar el text en format pdf en l'apartat d’activitats transversals de Pla de treball 2018-2020 ( a partir de la pàgina 62) del programa H2020 que va ser publicat fruit de la decisió de la Comissió Europea C(2020)6320 del 17 de setembre de 2020.

Com a informació general cal destacar que:

 • Tots els “topics” estan ja oberts des del 22 de setembre
 • La data límit per presentar propostes de tots ells serà 26 de gener 17:00 fus horari de Brusel.les
 • El període d’avaluació serà de 5 mesos durant el 2021, es preveu que a meitats de maig hi haurà la resolució i a finals de setembre tots els “gran agreement” hauran d'estar signats.
 • Tots els "topics" són procediments d'una sola fase.

Pròximament anirem ampliant la informació i el detall dels “topics” on hi pot haver més oportunitats pels ens locals a través del nostre portal Guia d’Ajuts de la Unió Europea – GAUE.

Més informació

 •  Vídeo de la presentació de la convocatòria del 23 de setembre en el marc dels European Research and Innovation Days
 •  Jornada informativa virtual del CDTI , 1 d’octubre