Primera convocatòria d’Accions Innovadores de la Iniciativa Urbana Europea (EUI)

La primera convocatòria d’Accions Innovadores de la Iniciativa Urbana Europea (EUI-IA, en anglès) s’obrirà durant la tardor de 2022 i tancarà a meitats de gener del 2023.

La convocatòria, de 50M euros, finançarà projectes que implementin exemples reals d’intervencions en espais, edificis, productes i modes de vida basades en la Nova Bauhaus Europea (NEB), un nou concepte impulsat per la Comissió Europea que està compost pels valors de la sostenibilitat, la inclusivitat i l’estètica en la seva màxima essència.

Pel que fa a les condicions de les EUI-IA, aquestes seran similars a les de l’antic UIA, és a dir:

  • 5M euros de pressupost màxim
  • 80% de finançament del FEDER
  • Elegibles autoritats urbanes o agrupacions d’autoritats urbanes de com a mínim 50.000 habitants que formin part de la UE.

En canvi, a diferència dels UIA , les Accions Innovadores de l’EUI tindran una part de transferència de coneixement a altres socis. En aquest sentit es podrà formar part d’un projecte com a soci o observador.

Els detalls de la convocatòria estaran explicats als termes de referència que es publicaran pròximament.

El 19 d’octubre es farà un seminari per a entitats interessades en participar a la primera convocatòria a Brussel·les. Les inscripcions s’obriran durant aquest més de setembre i la Diputació de Barcelona hi preveu ser present. En cas d'estar interessats en propostes per aquesta convocatòria no dubteu en contactar amb nosaltres.