LIFE obre el paquet de convocatòries 2023 per la Transició Energètica Neta

El programa LIFE de la UE per al Medi Ambient i l'Acció pel Clima ha obert el nou paquet de convocatòries 2023 per al subprograma de Transició Energètica Neta amb el qual pretén facilitar la transició cap a una economia energèticament eficient, basada en energies renovables, climàticament neutre i resilient.

La convocatòria té com objectiu trencar les barreres del mercat que dificulten la transició socioeconòmica cap a una energia sostenible, i implicar diversos actors petits i mitjans, com ara les administracions públiques locals i regionals i les organitzacions sense ànim de lucre, les organitzacions i els consumidors.

La convocatòria dóna suport a Accions de Coordinació i Suport (Coordination and Support actions, CSA) i persegueix la capacitació, la difusió d’informació i coneixement i la sensibilització dels actors. Per tant es tracta d’una convocatòria que no finança inversions sinó principalment accions de capacitació, planificació i desplegament de la normativa europea i nacional.

D’entre les 13 convocatòries incloses en el paquet LIFE-2023-CET per la Transició Energètica Neta n’hi ha 3 d’especialment rellevants per als ens locals:

  • Suport tècnic als plans de transició energètica neta i estratègies de municipis i regions LIFE-2023-CET-LOCAL (8 MEUR).
  • Suport tècnic per la implementació efectiva de la legislació clau en l’àmbit de l’energia sostenible LIFE-2023-CET-POLICY (8 MEUR).
  • Suport per maximitzar l’ús i el valor de les dades del Registre Europeu de Productes per l’Etiquetatge Energètic mitjançant aplicacions innovadores LIFE-2023-CET-EPREL (2,5 MEUR). 

Trobareu més informació aquí