Partenariat pel programa LIFE + sobre infraestructura verda

L'Oficina a Brussel·les de la Diputació de Barcelona ha rebut recentment una oferta de partenariat d'interès local de la mà de la regió polonesa de Wielkopolska, soci estratègic per l'Oficina a Brussel·les i per l'Oficina d'Europa i Estratègia Internacional (OEEI) de la Diputació. 

Els socis d'aquest partenariat polonès i espanyol busquen preferentment un municipi interessat en el desenvolupament d'infraestructura espacial verda de caire innovador per a que lideri un projecte en el marc del programa LIFE +, alineat amb la prioritat "Adaptació i mitigació del canvi climàtic".  

Les solucions que s'explorarien amb aquest projecte es desenvoluparien d’acord amb el nou sistema modular de panells (Panel Modullar System - PMS) que ja s’ha provat en pre-prototips a la zona climàtica d’Europa central-oriental. Les estructures construïdes mitjançant el sistema PMS respondran bé a les limitacions pròpies de la pandèmia, proporcionant així una solució que permetrà la creació d’un espai social segur i favorable als negocis.

Així doncs, l'objectiu d'aquest partenariat serà comparar la funcionalitat microclimàtica de les estructures PMS en alguns dels llocs on es construirien, és a dir, en condicions de clima del nord, centreeuropa i zones més càlides d’Europa en el context del refredament de les “illes de calor” als centres de la ciutat, així com comparar el funcionament d’aquestes estructures en diferents contextos urbans en termes tant socials i culturals com econòmics.

Els socis d'aquest partenariat són:

  • CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas)
  • Universitat Tècnica de Cartagena. 
  • La Fundació "Tadeusz Kalinowski Art". 
  • SME, un productor privat. 

La data límit per manifestar interès vers el partenariat és a finals d'aquest mes de juliol. 

En cas d'interès o per més informació, us preguem que envieu un mail a: solertb@diba.cat / guixba@diba.cat

1 comentari

Coll Gelabert, Enric

bon vespre. Soc l'Enric Coll, de Medi Ambient. Podem compartir aquest contingut amb els referents de medi ambient dels municipis ? gràcies