Convocatòria dels partenariats "Ciutats Verdes" i "Turisme Sostenible" (Agenda Urbana de la Unió Europea)

La Comissió Europea ha obert la convocatòria per presentar candidatures per a dos nous partenariats, "Ciutats verdes" i "Turisme sostenible" en el marc de l'Agenda Urbana de la UE, seguint l'acord al que van arribar els ministres de la UE amb l'adopció de l'Acord de Ljubljana el passat 26 de novembre del 2021, el qual establia els nous paràmetres d'aquesta Agenda Urbana. 

Per una banda, el partenariat per les "Ciutats verdes" té com a objectiu:

– Donar suport a les ciutats en el seu repte d'augmentar la "densificació" i de treballar per l'accés a espais verds i blaus per així millorar la salut i el benestar dels ciutadans, així com per restaurar la natura i adaptar-se al canvi climàtic.
– Elaborar recomanacions per a polítiques de planificació del desenvolupament sostenible.
– Desenvolupar orientacions que donin suport a la millora de la col·laboració entre les parts interessades locals, regionals i nacionals per garantir el desenvolupament de corredors verds i blaus connectats i resilients, incloent-hi l'elaboració d'indicadors més matisats per a l'accés a l'espai verd que tinguin en compte la qualitat de l'espai verd.
– Ressaltar el potencial de la infraestructura verda i blava pel seu efecte de refredament, de restauració de la biodiversitat i de contribució vital a la salut i el benestar de les persones.
– Identificar i promoure instruments de planificació de desenvolupament territorial a diferents nivells espacials que enforteixin les ciutats ecològiques, tenint en compte també la prevenció de l'expansió urbana, la preservació dels espais oberts i verds urbans, el disseny de qualitat dels espais oberts.
– Trobar sinèrgies entre ciutats ecològiques i diferents sectors, per exemple, l'eficiència energètica dels edificis, solucions digitals i intel·ligents.

Per altra banda, el partenariat pel "Turisme sostenible", busca: 

- Reunir a experts que treballin en el camp de les polítiques turístiques d'àmbit local, regional, nacional i europeu, amb la finalitat d'iniciar un exercici de mapeig i abast des de la perspectiva d'accelerar el turisme sostenible a les ciutats europees.

- Promocionar el turisme a les ciutats com a activitat sostenible i resilient (especialment aprofitant el potencial de la digitalització i la millora de l'accés i compartició de dates) per així oferir millors respostes polítiques, alhora que s'aborden els reptes propis d'aquest sector (per exemple, l'economia de plataformes) i es contribueix als objectius per assolir la neutralitat climàtica. 

- Promocionar la interacció positiva entre el turisme i la cultura i forma de vida local. 

- Trobar sinèrgies entre el turisme i l'ús sostenible del sòl, per així contribuir a la preservació dels ecosistemes urbans i naturals. 

És important senyalar que tots aquells municipis i ens locals interessats en presentar-se a aquesta convocatòria només tenen fins el 16 de setembre del 2022 a les 18:00 (CEST) per enviar les seves candidatures. 

[+] Informació sobre la convocatòria per als nous partenariats