La Comissió dona suport a les petites ciutats en l’assoliment dels objectius europeus en matèria d'energia i clima

La Comissió Europea ha creat la iniciativa anomenada Mercat de ciutats intel·ligents (Smart Cities Marketplace), que reuneix ciutats, indústries, pimes, inversors, investigadors i altres agents el territori que poden ajudar a les ciutats a configurar el seu projecte de ciutat intel·ligent per a que el seu pla o sol·licitud de negoci estigui preparat per a rebre finançament i puguin presentar-se als inversors potencials.

El Marketplace ofereix informació sobre les bones pràctiques europees de ciutats intel·ligents, la qual cosa permet explorar quin enfocament s'adapta al projecte de cada ciutat intel·ligent.

El Mercat de Ciutats Intel·ligents té un paper important a l'hora d'accelerar la transició verda de les ciutats a Europa, millorant la qualitat de vida dels ciutadans, augmentant la competitivitat de les ciutats i la indústria europees, i ajudant-les a l’assoliment dels objectius europeus en matèria d'energia i clima.

En el si d’aquest Marketplace, s’han creat dos espais: els grups de discussió i, els grups focals, ambdós pretenen guiar l'intercanvi entre iguals i donar suport a les ciutats en el seu desenvolupament intel·ligent.

Pel que fa als grups focals, els membres treballen activament en un repte concret, relacionat amb la transició a les ciutats intel·ligents. Els participants es reuneixen i debaten les seves idees en un entorn de discussió in situ i en línia (p. ex., seminaris web, tallers). Els grups focals poden servir de trampolí per al desenvolupament de projectes concrets.

La Comissió Europea ha creat el grup focal anomentat « Small Giants » que s’ha compromès a desenvolupar mètodes i solucions replicables pels reptes semiurbans; aquests podran anar des de l’economia circular fins a la transició vers la mobilitat i altres temes d’interès comú.

L'únic requisit per participar en aquest grup és la voluntat de compartir opinions en un nombre limitat de tallers oberts. Aquests seran en línia, però amb potencial per explorar actes voluntaris i reals com part del treball. La primera reunió del grup de focal de reflexió dels “Small Giants”  està prevista pel 13 de març de 2024 i oferirà l'oportunitat de configurar el contingut i la direcció del programa de treball per als propers 18 mesos amb el suport de l'equip de mercat de ciutats intel·ligents.

També en aquest context, la Comissió Europea dona suport al projecte SMCNetZero en el marc del Programa Horizon Europa, centrat en la creació i l'enfortiment d'ecosistemes locals d'innovació de ciutats petites i mitjanes.  SMCNetZero ha creat una sèrie de mòduls formatius i convida a les ciutats interessades a participar en aquestes sessions centrades en el desenvolupament de capacitats dissenyades per potenciar les petites i mitjanes ciutats en un millor assoliment dels objectius transversals de zero emissions netes.

Els mòduls aportaran coneixements, habilitats, eines i experiències d’èxit, i estaran centrats particularment en les necessitats i el context de les ciutats petites.

Els mòduls de formació que estan oberts són els següents:

  1. Tema: Etapa d'habilitació; 10 i 11 d'abril a Copenhaguen;
  2. Tema: Etapa d'adaptació local; 25 d’abril, en línia.

Les inscripcions s’han de fer aquí.

Per qualsevol qüestió relacionat amb aquest tema no dubteu en posar-vos en contacte amb l’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional a través de Of. Europa i Estrategia Internacional <o.europa.eint@diba.cat>