Primeres informacions sobre el nou programa SUDOE

La Diputació de Barcelona, a través de l'Oficina d'Europa i Estratègia Internacional participa en l'infoday del nou programa Sudoe 2021-27se celebra a Toulouse, França.

Entre algunes  de les informacions que es comencen a conèixer hi destaquen els detalls de les convocatòries de projectes que el programa preveu publicar en els propers anys.

En primer lloc, s'ha explicat que el programa Sudoe programarà 3 convocatòries al llarg del 2022, 2023 i 2024 respectivament. El calendari per aquestes convocatòries serà identic i en 2 fases, obrint sempre la primera fase a l'octubre i tancant-la al desembre. Per tant, la 1a convocatòria Sudoe obriria a l'octubre de 2022 i tancaria al desembre del 2022. Aquests calendaris són prvisionals i subjecte a canvis.

El nou programa Sudoe mantindrà les característiques de les convocatòries 2014-2020, és a dir:

  • Projectes en 2 fases.
  • 36 mesos d'execució.
  • Partenariats que representin la cadena de valor.
  • Umbrals de pressupost de participaci'o
  • Limits financers en algunes categories de despesa.

Es mantindrà el 75% de finançament del FEDER.

Pròximament es farà una nota més detallada de l'infoday. Entretant, us recomanem revisar el document adjunt per saber més detalls sobre les convocatòries del nou programa Sudoe.