Cooperem amb Europa!

El proper 9 de juny es celebra l’edició 2020 del fòrum «Europe, let’s cooperate», organitzat per Interreg Europe i centrat en la cerca de respostes regionals a la crisi del COVID-19.

En aquests temps d’incertesa i de crisi, és indispensable que tothom col·labori per trobar respostes inclusives, efectives i eficients als reptes derivats d’aquestes circumstàncies.

Organitzant aquesta edició del fòrum de cooperació interregional, el programa Interreg vol ajudar a les regions europees a fer front amb èxit a la pandèmia del COVID-19, tot mostrant respostes, experiències, idees i bones pràctiques que les permetin ser més resilients.

Algunes de les preguntes que seran adreçades en aquest fòrum són:

  • Quins han estat els resultats de la cooperació fins ara?
  • Com poden les regions potenciar la competitivitat dels seus comerços i negocis?
  • Quines bones pràctiques han millorat i poden millorar la innovació en el sector sanitari?
  • Quines solucions existeixen per donar suport a la cultura i connectar a la gent en aquests temps de distanciament social?
  • Què podria convertir la crisi del COVID-19, un dels reptes econòmics més grans del segle, en un catalitzador pel creixement sostenible europeu?

Animem a tots els interessats i interessades en descobrir noves idees i solucions creatives per a les problemàtiques locals i regionals derivades de la pandèmia a registrar-vos a aquest fòrum.

La jornada tindrà lloc el dimarts 9 de juny del 2020

[+] Informació sobre l’edició 2020 del fòrum “Europa, let’s cooperate”