2 d’octubre, Dia Internacional de la no-violència

El 2 d’octubre es commemora el dia internacional de la no-violència. La data va ser escollida perquè coincideix amb l’aniversari de Mahatma Gandhi, líder del moviment independentista indi i pioner de la filosofia de la no-violència.

Segons la resolució de l'Assemblea General de l’ONU de 15 de juny de 2007, que va establir la commemoració, aquesta jornada és una ocasió per difondre el missatge de la no-violència, també a través de l'educació i la sensibilització ciutadana. La resolució reafirma la rellevància universal del principi de no-violència i el desig d'assegurar una cultura de pau, tolerància i comprensió mútua.

El nom de Mahatma Gandhi transcendeix fronteres i límits religiosos i ha sorgit com una de les veus clau dels segles XX i XXI. El món recorda Gandhi per la seva adhesió a la pràctica de la no-violència i l’humanisme, i com a punt de referència de quan es posen a prova homes i dones en la vida pública, així com les idees i les polítiques governamentals, per tal de fer realitat esperances i desitjos d’un món millor.

Més informació

[+] Nacions Unides