Next Generation EU: Convocatòria de manifestacions d’interès sobre mobilitat sostenible, segura i connectada en entorns urbans i metropolitans

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del Govern espanyol ha obert una consulta a ajuntaments per rebre expressions d’interès sobre mobilitat sostenible, segura i connectada en entorns urbans i metropolitans com a instrument per a la recuperació davant la COVID-19.

Aquesta consulta està especialment destinada a capitals de província i ajuntaments de més de 50.000 habitants.

La informació permetrà definir els propers mecanismes de finançament i paràmetres tècnics vinculats en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que vehicularà els recursos europeus provinents de l’instrument ‘Next Generation EU’.

Amb l’objectiu de ser eficaços i eficients en el desplegament de les mesures incloses en aquest pla de recuperació, el ministeri llança aquest procés de manifestació d’interès, amb l’objectiu d’identificar projectes, iniciatives o línies d’actuació.

La informació recopilada permetrà definir les línies estratègiques d’actuació en aquest àmbit, amb els seus corresponents mecanismes de finançament o altres mecanismes de suport, així com els paràmetres tècnics que hagin de regir la valoració o selecció de les actuacions.

En aquest cas, està previst orientar les actuacions i instruments cap al desenvolupament de projectes que impliquin:

  • Accelerar la implantació de zones de baixes emissions en els municipis de més de 50.000 habitants o capitals de província.
  • Fomentar la transformació del transport cap a una activitat de zero emissions.
  • Reduir la utilització del vehicle privat en entorns urbans i metropolitans, prioritzant el transport públic col·lectiu i la mobilitat activa, contribuint així als objectius de canvi modal.
  • Impulsar la digitalització de l’activitat dels serveis públics de transport de competència municipal.

[+] Pàgina web de la convocatòria.